Công cụ lập kế hoạch chiến lược dành cho tổ chức phi lợi nhuận

Bạn sẽ học được gì?

Khóa học này sẽ giúp bạn nắm bắt:

– Những công cụ lập kế hoạch hành động hữu ích cho tổ chức

– Quy trình ứng dụng để mang lại hiệu quả nhất khi thực hiện một dự án phi lợi nhuận

Giới thiệu khóa học

Nhằm giúp giúp các tổ chức phi lợi nhuận của Việt Nam ứng dụng và phát triển thành công những dự án chiến lược của mình, Trung tâm cộng đồng LIN phối hợp cùng Kyna.vn thực hiện khóa học “Công cụ lập kế hoạch chiến lược dành cho tổ chức phi lợi nhuận”.

Ai sẽ là đối tượng học của khóa học này?

 • Những người đang là Giám đốc điều hành.
 • Những người thuộc Ban giám đốc/ nhóm quản lý.
 • Các thành viên ban giám đốc.
 • Những cá nhân tham gia vào quy trình lập kế hoạch chiến lược.

Vậy nếu không hoạch định chiến lược, kế hoạch của tổ chức sẽ có nguy cơ gì?

 • Bất đồng về mục đích và ưu tiên.
 • Mục đích và ưu tiên không thực tế.
 • “Quản lý bằng khủng hoảng”.
 • Nhân viên bất mãn nghỉ việc.
 • Theo đuổi những  chương trình không giúp NPO tiến gần đến mục đích của mình.
 • Thiếu nguồn tài trợ.
 • Thiếu sự hỗ trợ của cộng đồng.
 • Quản lý tình nguyện viên không hiệu quả, khiến cho dự án thất bại.

Tầm quan trọng của 1 kế hoạch chiến lược được thực hiện bởi các tổ chức phi lợi nhuận là không thể bàn cãi. Vì giống như xây 1 ngôi nhà, bạn phải có bản vẽ thì mới biết ngôi nhà mình như thế nào và tương lai nó sẽ trông ra sao.

Khóa học này sẽ giúp bạn nắm bắt những công cụ lập kế hoạch hành động hữu ích cho tổ chức và quy trình ứng dụng chúng sao cho hiệu quả nhất để bắt tay vào thực hiện một dự án phi lợi nhuận.

Nội dung khóa học

Kyna

SECTION 1

4 video


Kyna

Thông tin học viên


Kyna

Bài 01: Chào mừng các bạn đến với nội dung lập kế hoạch chiến lược cho NPO!

Học thử


Kyna

Bài 02: Lập kế hoạch chiến lược là gì? Tầm quan trọng của việc lập kế hoạch chiến lược?

Học thử


Kyna

Bài 03: Phỏng vấn NPO về kinh nghiệm xây dựng kế hoạch chiến lược


Kyna

Bài 04: Ngộ nhận và Sự thật về lập kế hoạch chiến lược


Kyna

Lượng giá học phần


Kyna

Trắc nghiệm phần 1


Kyna

SECTION 2

4 video


Kyna

Bài 05: Quyết định khung thời gian và xây dựng nhóm lập kế hoạch chiến lược


Kyna

Bài 06: Thu nhận ý kiến của đối tác


Kyna

Bài 07: Công tác lãnh đạo và điều phối quy trình lập kế hoạch chiến lược


Kyna

Bài 08: Phỏng vấn NPO về các bước thực hiện xây dựng kế hoạch chiến lược


Kyna

Tài liệu tải về Phần 2


Kyna

Trắc nghiệm phần 2


Kyna

Lượng giá học phần


Kyna

Bài tập phần 2


Kyna

SECTION 3

9 video


Kyna

Bài 09: Tổng quan về quy trình lập kế hoạch chiến lược


Kyna

Bài 10: Xây dựng tuyên bố về tầm nhìn


Kyna

Bài 11: Xây dựng tuyên bố sứ mệnh


Kyna

Bài 12: Xây dựng chiến lược


Kyna

Bài 13: Sử dụng công cụ phân tích SWOT để xác định các chiến lược phù hợp


Kyna

Bài 14: Xây dựng các mục tiêu SMARTS


Kyna

Bài 15: Tập hợp các cấu phần của bản kế hoạch chiến lược


Kyna

Bài 16: Khung Logic


Kyna

Bài 17: Phỏng vấn NPO về kinh nghiệm cụ thể trong việc xây dựng kế hoạch chiến lược


Kyna

Tài liệu tải về Phần 3


Kyna

Trắc nghiệm phần 3


Kyna

Lượng giá học phần


Kyna

Bài tập phần 3


Kyna

SECTION 4

2 video


Kyna

Bài 18: Triển khai kế hoạch chiến lược


Kyna

Bài 19: Rà soát và điều chỉnh bản kế hoạch chiến lược


Kyna

Lượng giá học phần


Kyna

Trắc nghiệm phần 4


Kyna

SECTION 5

1 video


Kyna

Bài 20: Phỏng vấn NPO về kinh nghiệm triển khai kế hoạch chiến lược của tổ chức đã xây dựng


Kyna

Tài liệu tải về Phần 5


Kyna

SECTION 6

1 video


Kyna

Bài 21: Xin chúc mừng! Các bạn đã hoàn tất bộ công cụ lập kế hoạch chiến lược!


Kyna

Lượng giá khóa học


Kyna

Tải về: Toàn bộ bài giảng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *