Chứng khoán 04/02/2021 – Mẫu hình đảo chiều Island Reversal – review FPT, IJC, PC1…

Chứng khoán 04/02/2021 – Mẫu hình đảo chiều Island Reversal – review FPT, IJC, PC1…


, , #Chứng #khoán #Mẫu #hình #đảo #chiều #Island #Reversal #review #FPT #IJC #PC1
Một mẫu hình Reversal Island đảo chiều tăng sẽ có một gap đi xuống, một đợt giá tích lũy ngắn sau đó có một gap tăng đi lên. Mẫu hình Reversal Island đảo …

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video Quản trị rủi ro khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/quan-tri-rui-ro

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *