Phần mềm trình chiếu có chức năng

Với giải Câu 11.9 trang 41 SBT Tin học tập lớp 7 Kết nối trí thức cụ thể vô Bài 11: Tạo bài bác trình chiếu hùn học viên đơn giản và dễ dàng coi và đối chiếu lời nói giải kể từ cơ biết phương pháp thực hiện bài bác tập luyện vô SBT Tin học tập 7. Mời chúng ta đón xem:

Giải SBT Tin học tập lớp 7 Bài 11: Tạo bài bác trình chiếu

Bạn đang xem: Phần mềm trình chiếu có chức năng

Câu 11.9 trang 41 SBT Tin học tập 7: Phần mượt trình chiếu sở hữu chức năng:

A. Chỉ tạo ra bài bác trình chiếu.

B. Chỉ hiển thị những trang nội dung bên trên màn hình hiển thị.

C. Chỉ nhằm xử lí hình đồ họa.

D. Tạo bài bác trình chiếu và hiển thị nội dung những trang chiếu bên trên màn hình hiển thị hoặc mùng chiếu.

Lời giải:

Đáp án đích thị là: D

Chức năng của ứng dụng trình chiếu: Tạo bài bác trình chiếu và hiển thị nội dung những trang chiếu bên trên màn hình hiển thị hoặc mùng chiếu.

Xem thêm thắt lời nói giải sách bài bác tập luyện Tin học tập 7 Kết nối trí thức hoặc, cụ thể khác:

Câu 11.1 trang 39 SBT Tin học tập 7: Phần mượt này là ứng dụng trình chiếu?...

Câu 11.2 trang 39 SBT Tin học tập 7: Trang chiếu được dùng nhằm ra mắt một chủ thể và triết lý cho tới bài bác trình diễn được gọi là:...

Câu 11.3 trang 39 SBT Tin học tập 7: Các kiểu tạo ra sẵn bố cục tổng quan nội dung rất có thể được dùng cho tới bài bác trình chiếu gọi là:...

Câu 11.4 trang 40 SBT Tin học tập 7: Đánh vết X vô cột Đúng/Sai tương ứng:...

Câu 11.5 trang 40 SBT Tin học tập 7: Phương án nào sai?...

Xem thêm: Khi cho kim loại Na vào dung dịch CuSO4 thì sẽ xảy ra hiện tượng

Câu 11.6 trang 40 SBT Tin học tập 7: Phương án nào sai? Trong một bài bác trình chiếu, ham muốn tạo ra một trang chiếu mới mẻ tớ thực hiện:...

Câu 11.7 trang 40 SBT Tin học tập 7: Để tăng bậc phân cung cấp, em bịa đặt con cái trỏ ở đầu dòng sản phẩm cần thiết tạo ra cấu hình phân cung cấp (nếu cần thiết tạo ra cấu hình phân cung cấp tương tự nhau cho tới nhiều dòng sản phẩm thì người sử dụng loài chuột lựa chọn những dòng) rồi nhấn phím...

Câu 11.8 trang 41 SBT Tin học tập 7: Để rời bậc phân cung cấp, em bịa đặt con cái trỏ ở đầu dòng sản phẩm cần thiết tạo ra cấu hình phân cung cấp (nếu cần thiết tạo ra cấu hình phân cung cấp tương tự nhau cho tới nhiều dòng sản phẩm thì người sử dụng loài chuột lựa chọn những dòng) rồi nhấn tổng hợp phím:...

Câu 11.9 trang 41 SBT Tin học tập 7: Phần mượt trình chiếu sở hữu chức năng:...

Câu 11.10 trang 41 SBT Tin học tập 7: Đánh vết X vô cột Đúng/Sai tương ứng:...

Câu 11.11 trang 41 SBT Tin học tập 7: Ghép từng mục ở cột A với cùng 1 mục ở cột B cho tới tương thích...

Câu 11.12 trang 42 SBT Tin học tập 7: Em hãy điền cụm từ: trang title, kiểu sắp xếp, title trang, cấu hình phân cấp vào điểm trống trải (….) trong những câu sau và để được tuyên bố đích thị...

Câu 11.13 trang 42 SBT Tin học tập 7: Em hãy điền những cụm từ: Biểu tượng ứng dụng trình chiếu PowerPoint, Trang title, Mẫu trang nội dung, Trang sở hữu cấu hình phần cấp vào từng hình hình ảnh ứng tương thích...

Câu 11.14 trang 42 SBT Tin học tập 7: Sắp xếp lại trình tự động quá trình tạo ra cấu hình phân cung cấp vô bài bác trình chiếu cho tới thích hợp lí:...

Câu 11.15 trang 42 SBT Tin học tập 7: Em hãy nêu ưu thế của việc dùng cấu hình phân cung cấp vô bài bác trình chiếu...

Xem thêm thắt những bài bác giải SBT Tin học tập lớp 7 Kết nối trí thức hoặc, cụ thể khác:

Bài 10: Hoàn thiện bảng tính

Bài 11: Tạo bài bác trình chiếu

Xem thêm: CuO + CH3OH → Cu + HCHO + H2O | CuO ra Cu | CH3OH ra HCHO

Bài 12: Định dạng đối tượng người sử dụng bên trên trang chiếu

Bài 13: Thực hành tổng hợp: Hoàn thiện bài bác trình chiếu

Bài 14: Thuật toán mò mẫm kiếm tuần tự