CHÚ ĐẠI BI Có Phải Là Nguồn Cung Cấp PHƯỚC Để Cầu Gì Được Đó? | TT. Thích Nhật Từ

CHÚ ĐẠI BI Có Phải Là Nguồn Cung Cấp PHƯỚC Để Cầu Gì Được Đó? | TT. Thích Nhật Từ


, , #CHÚ #ĐẠI #Có #Phải #Là #Nguồn #Cung #Cấp #PHƯỚC #Để #Cầu #Gì #Được #Đó #Thích #Nhật #Từ
CHÚ ĐẠI BI Có Phải Là Nguồn Cung Cấp PHƯỚC Để Cầu Gì Được Đó? TT. Thích Nhật Từ trả lời vấn đáp tại khóa tu Một Ngày An Lạc tại chùa Giác Ngộ, ngày …

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video Hành vi trong tổ chức khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/hanh-vi-trong-to-chuc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *