Chiến lược kinh doanh đơn lẻ (Single-business strategy) là gì?

Chiến lược kinh doanh đơn lẻ (Single-business strategy) là gì?


, , #Chiến #lược #kinh #doanh #đơn #lẻ #Singlebusiness #strategy #là #gì
Chiến lược kinh doanh đơn lẻ (tiếng Anh: Single-business strategy) là một trong những hình thức của chiến lược công ty.

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video Quản trị kinh doanh khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/quan-tri-kinh-doanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *