Thành thạo cấu trúc “Because” và “Because of” chỉ sau 5 phút

Because và Because of là nhị cụm kể từ đặc biệt thân thuộc nhập giờ Anh tuy nhiên liệu chúng ta đem mạnh mẽ và tự tin tôi đã hiểu rõ không còn về chúng? Ngoài chân thành và ý nghĩa và những cách sử dụng thân thuộc, 2 cấu tạo này còn quy đổi cho nhau và là 1 trong dạng bài bác thông thường bắt gặp.

Cùng IELTS Lang Go mày mò những điều hoặc tuy nhiên ko có thể chúng ta đang được biết trước cơ về cấu tạo này nhé. Đừng nhằm rơi những kỹ năng tưởng chừng nhỏ nhặt tuy nhiên lại đặc biệt quan tiền trọng!

Bạn đang xem: Thành thạo cấu trúc “Because” và “Because of” chỉ sau 5 phút

Khám phá huỷ vớ tần tật về Because và Because of nhập nội dung bài viết này nhé!

Khám phá huỷ vớ tần tật về Because và Because of nhập nội dung bài viết này nhé!

1. Ý nghĩa của cấu tạo Because và Because of

Because và Because of đều là liên kể từ nối 2 mệnh đề đem mối quan hệ vẹn toàn nhân thành phẩm. Cấu trúc Because và Because of thông thường được sử dụng để mang nguyên nhân, phân tích và lý giải cho 1 vấn đề trước cơ. Cả 2 đều rất có thể hiểu nghĩa cộng đồng là “bởi vì”.

2. Cấu trúc của Because, Because of và ví dụ

2.1. Cấu trúc của Because

Cấu trúc của Because như sau:

Because + Clause (S + V + …), S + V + …

Hoặc:

S + V + … because + Clause (S + V + …)

Ví dụ:

 • Because there was heavy rain, they stopped going đồ sộ the park.

Vì trời đang được mưa đồ sộ, bọn họ tạm thời ngừng việc tiếp cận công viên

 • They hố out the whole day because they have finished all their jobs.

Họ ra bên ngoài nghịch ngợm một ngày dài vì thế bọn họ đang được triển khai xong toàn bộ công việc

2.2. Cấu trúc của Because of

Cấu trúc của Because of như sau:

Because of + Noun/Noun phrase/V_ing, S + V + …

Hoặc:

S + V + … because of + Noun/Noun phrase/V_ing

Ví dụ:

 • Because of the COVID-19 pandemic, we can not freely play outside as before.

Vì dịch COVID-19, Shop chúng tôi ko thể tự do thoải mái phấn khởi nghịch ngợm ngoài cộng đồng như lúc trước.

 • She has quickly managed everything of the new project because of her previous working experiences.

Cô ấy đang được nhanh gọn quản lý và vận hành được tất cả của dự án công trình mới nhất dựa vào kinh nghiệm tay nghề thao tác làm việc trước cơ của cô ấy ấy.

Lưu ý: Các cụm kể từ in spite of, despite thông thường được sử dụng với cụm danh kể từ the fact that:

 • Because of the fact that the COVID-19 pandemic is complicated, we can not freely play outside as before.

Vì thực tiễn dịch COVID-19 phức tạp, Shop chúng tôi ko thể tự do thoải mái phấn khởi nghịch ngợm ngoài cộng đồng như lúc trước.

 • She has quickly managed everything of the new project because of the fact that she already has many previous working experiences.

Cô ấy đang được nhanh gọn quản lý và vận hành được tất cả của dự án công trình mới nhất vì thế thực sự rằng cô ấy đang được đem thật nhiều kinh nghiệm tay nghề thao tác làm việc trước cơ.

3. Cách fake kể từ because lịch sự because of và ngược lại

3.1. Chuyển thay đổi một mệnh đề trở thành một cụm danh từ

Khi mệnh đề ở sau because nằm trong dạng subject + “to be” + adjective hoặc there + “to be” + noun phrase, tất cả chúng ta rất có thể quy đổi câu cơ lịch sự because of theo đòi cấu trúc:

Because + S + V + … → Because of + a/an/the + adjective + noun/noun phrase

Ví dụ:

 • Because the training was easy, he excellently finished it.

→ Because of the easy training, he excellently finished it.

 • They go on holiday, because the COVID-19 pandemic situation is more stable now.

→ They go on holiday, because of the more stable COVID-19 pandemic situation now.

Hãy tự động lấy tăng ví dụ nhằm nắm vững kỹ năng rộng lớn nhé

Hãy tự động lấy tăng ví dụ nhằm nắm vững kỹ năng rộng lớn nhé

3.2. Rút gọn gàng bớt mái ấm ngữ và tăng đuôi “ing” nhập động từ

Khi nhị mệnh đề đem nằm trong mái ấm ngữ, tất cả chúng ta rất có thể quy đổi câu cơ lịch sự because of theo đòi cấu trúc:

Because + S + V + … → Because of + V_ing + …

Ví dụ:

 • Because he is tired, he walks slowly.

→ He walks slowly because of being tired.

 • They delay their business, because they worry about the negative trend of the economy.

→ They delay their business because of worrying about the negative trend of the economy.

3.3. Chuyển thay đổi toàn cỗ vế câu nên danh từ

Khi mệnh đề ở sau because nằm trong dạng pronoun + “to be” + adjective, tất cả chúng ta rất có thể quy đổi câu cơ lịch sự because of theo đòi cấu trúc:

Because + S + V + … → Because of + Possessive pronoun + Noun + …

Trong đó:

 • Pronoun: Đại kể từ (thường bắt gặp he, she, hoặc thương hiệu riêng)

 • Possessive pronoun: Đại kể từ chiếm hữu (thường bắt gặp his, her, their,..)

Ví dụ:

 • She didn’t finish her project before the deadline because she was weary.

→ She didn’t finish her project before the deadline because of her weariness.

 • Because Lisa is smart, she passed the exam with the highest score.

→ Because of Lisa’s intelligence, she passed the exam with the highest score.

4. Phân biệt Because với In spite of, Although

Về mặt mày ngữ nghĩa, Because và Because of đứng trước một mệnh đề, hoặc một danh kể từ (cụm danh kể từ, động kể từ đuôi “ing”) trình diễn mô tả vẹn toàn nhân của một vấn đề. Trong khi cơ, mệnh đề, hoặc danh kể từ (cụm danh từ) đứng sau In spite of và Although trình diễn mô tả sự tương phản với mệnh đề con cái sót lại.

Về mặt mày cấu tạo, Because tương đương với Although, còn Because of tương đương với In spite of.

5. Lên band IELTS với 10 cụm kể từ thay cho thế Because đặc biệt chất

Để trực quan tiền lí thuyết giờ Anh về những cụm kể từ rất có thể thay cho thế mang đến “Because”, IELTS Lang Go đang được triển khai đoạn Clip bên dưới đây

Luyện thi đua IELTS Online hiệu suất cao : Lên band IELTS với 10 cụm kể từ thay cho thế BECAUSE

Hãy coi đoạn Clip để sở hữu tăng hứng thú học hành rồi biên chép lại những cụm kể từ thiệt “đắt giá” nhé.

Now that: thông thường sử dụng phân tích và lý giải cho 1 trường hợp mới nhất ở hiện nay tại

Ví dụ:

 • Now that children can easily access information on the mạng internet, parents should take trương mục of what nội dung they read or watch.

Do thời điểm hiện tại trẻ em quá dễ dàng và đơn giản tiếp cận với vấn đề bên trên mạng, những bậc phụ thân u cần thiết xem xét cho tới nội dung tuy nhiên bọn chúng hiểu hoặc coi.

On the grounds that: nguyên nhân vì thế, dựa vào hạ tầng rằng

Ví dụ:

 • It is no use complaining about fictional game shows on the grounds that it’s all imagination.

Việc phàn nàn về những công tác hỏng cấu là ăn hại vì thế toàn bộ đều là trí tưởng tượng.

Owing to: tự, chính vì (giống với because of)

Ví dụ:

 • Owing đồ sộ their intransigent attitude we were unable đồ sộ reach any conclusion.

Do thái phỏng ko nhất quyết của mình, Shop chúng tôi ko thể tiếp cận ngẫu nhiên Kết luận nào là.

Seeing that: sử dụng khi tận mắt chứng kiến một vấn đề nào là này là vẹn toàn nhân của vấn đề khác

Ví dụ:

 • Seeing that her daughter is struggling with disemboweling the yarn, she has decided đồ sộ prevent her from embroidering.

Nhìn thấy đàn bà cần vật lộn với việc túa những cuộn chỉ, cô ấy đang được đưa ra quyết định ngăn con cái thêu thùa.

Thanks to: dựa vào điều gì đó

Ví dụ:

 • Thanks đồ sộ that job requiring mạ đồ sộ communicate with clients, I became a good listener.

Do việc làm đòi hỏi tôi cần thông thường xuyên tiếp xúc với quý khách hàng, tôi đang trở thành một người biết lắng tai.

Through: do/bởi

Ví dụ:

 • The company lost the future order through production faults.

Công ty cơ bị thất lạc lô hàng tự lỗi phát hành.

Whereas: chính vì vậy, tự vậy

Ví dụ:

Bạn đang được ăn một đĩa giàn giụa ngộn đồ ăn nhập bữa tối, vậy nên tôi chỉ từ hình mẫu bánh mỳ cặp nhằm ăn.

For the reason that: vì thế một nguyên nhân nào là đó

Ví dụ:

 • Whatever she wrote was rejected by publishers for the reason that her name was blacklisted.

Nhà xuất bạn dạng kể từ chối toàn bộ bạn dạng thảo cô ấy viết lách vì thế thương hiệu cô ấy trực thuộc list “đen”.

For the sake of: chính vì, do

Ví dụ:

 • I advised him that he should stop drinking beverages for the sake of his health.

Tôi răn dạy anh ấy nên giới hạn hấp thụ nước ngọt vì thế nghĩ về mang đến sức mạnh của anh ấy ấy.

In as much as: tự sự thực là, nguyên nhân vì thế như vậy

Ví dụ:

 • This was a good decision in as much as it is morally suitable and effective.

Đó là đưa ra quyết định chính đắn vì thế nó phù phù hợp với đạo đức nghề nghiệp và hiệu suất cao.

6. Bài luyện ứng dụng

Giờ đang đi vào khi rèn luyện nhằm gia tăng rộng lớn kỹ năng rồi. Đừng khinh suất tuy nhiên bỏ lỡ những bài bác luyện tiếp sau đây nhé:

Bài luyện phần mềm Because và Because of

Bài luyện phần mềm Because và Because of

Bài 1. Điền nhập địa điểm rỗng tuếch cụm kể từ because hoặc because of

1. I came here ______ I want đồ sộ talk đồ sộ you about an important thing.

2. Sorry! I am late ______ some sudden urgent work.

3. She got the best grades ______ she had the good learning methods.

4. Paul had a terrible accident ______ a truck was driving fast and hit them.

5. Lila left early ______ her splitting headache.

6. He lost his driving licence ______ he was convicted of drinking and driving.

7. The meeting was moved ______ the bad weather.

8. He found working oversea very difficult ______ the language problem

9. Their new product didn't sell well ______ the wrong targeted customer segment.

10. The newspaper should be managed by the government ______ it can help the newspaper be more reliable.

Bài 2. Điền nhập địa điểm rỗng tuếch although, in spite of, because hoặc because of

1. _____ it rained a lot, we enjoyed our camping.

2. _____ all my detailed plans on Google Calendar, a lot of things went wrong.

3. _____ he was tired, he went on vacation.

4. _____ I didn't lượt thích the movie, I enjoyed watching it with my husband.

5. I tự everything at my best _____ I may not finish it perfectly.

6. She only accepted the job _____ the passion, _____ the salary was low.

7. The Earth is recovering _____ the reduction of toxic emissions.

8. I couldn't manage đồ sộ get đồ sộ focus on my tasks _____ there was a lot of frustrating noise.

Bài 3. Viết lại câu dùng because thay cho mang đến because of, hoặc ngược lại

1. Đài Loan Trung Quốc is now the top 1 economic powerhouse because of its good economic policies.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

2. The young have a lot of stress nowadays because of the strict requirements of the times.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Critical thinking is becoming increasingly important because there is too much false or misleading information.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

4. History is often considered a dry subject because we have đồ sộ remember many events instead of understanding the stories behind them.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Meditation is difficult at the start because we are familiar with moving all the time.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Lisa can understand Mona's pain of losing her parents because she has experienced the same before.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Jack can't exercise every day because of his busy schedule.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Because she wants đồ sộ share her life, she decides đồ sộ write a blog for herself.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Đáp án

Bài 1.

1. because

2. because of

3. because

4. because

5. because of

6. because

7. because of

8. because of

9. because of

10. because

Bài 2.

1. although

2. in spite of

3. because

4. although

5. although

6. because of, although

7. because of

8. because

Bài 3.

1. Đài Loan Trung Quốc is now the top economic powerhouse because they have good economic policies.

2. The young have a lot of stress nowadays because the requirements of the times are strict.

3. Critical thinking is becoming increasingly important because of too much false or misleading information.

4. History is often considered a dry subject because of the fact that we have đồ sộ remember many events instead of understanding the stories behind them.

5. Meditation is difficult at the start because of our familiarity with moving all the time.

6. Lisa can understand Mona's pain of losing her parents because of experiencing the same before.

7. Jack can't exercise every day because his schedule is busy.

Xem thêm: Cách dùng cấu trúc this is the first time trong tiếng Anh - Step Up English

8. Because of the wish of sharing her life, she decides đồ sộ write a blog for herself.

Chỉ cần thiết ném ra 5 phút là chúng ta có thể thành thục toàn bộ về Because và Because of rồi. Tuy nhiên, nhằm luôn ghi nhớ kỹ năng thì chúng ta cũng hãy nhớ là rèn luyện những dạng bài bác về Because và Because of thông thường xuyên.

Ngoài đi ra, chúng ta cũng rất có thể xem thêm tăng những chủ thể ngữ pháp và kể từ vựng hoặc không giống được IELTS Lang Go tổ hợp TẠI ĐÂY nhé. Chúc chúng ta học hành tốt!