Cao su buna là sản phẩm có thành phần chính là polime thu được từ quá trình

Bạn đang xem: Cao su buna là sản phẩm có thành phần chính là polime thu được từ quá trình

Xem thêm: Cấu trúc It was not until | Công thức và bài tập cơ bản

đã chất vấn trong Lớp 12

Hóa học

· 16:16 24/07/2020

Cao su buna là thành phầm với bộ phận đó là polime nhận được kể từ quá trình

A. trùng hợp ý butilen, xúc tác natri

B. trùng hợp ý buta-1,3-đien, xúc tác natri

C. polime hóa cao su thiên nhiên thiên nhiên

D. đồng trùng khớp buta-1,3-đien với natri

Xem thêm: Tổng hợp công thức vecto hình học lớp 10

1 câu trả lời 2206

Đáp án B. 

trùng hợp ý buta-1,3-đien, xúc tác natri

Câu chất vấn hot nằm trong công ty đề