CÁCH VIẾT ĐƠN XIN LÀM THÊM

CÁCH VIẾT ĐƠN XIN LÀM THÊM


4 , nan , #CÁCH #VIẾT #ĐƠN #XIN #LÀM #THÊM
CÁCH VIẾT ĐƠN XIN LÀM THÊM
Tải mẫu đơn làm thêm tại đây:
CÁCH VIẾT ĐƠN XIN LÀM THÊM
CÁCH VIẾT ĐƠN XIN LÀM THÊM
CÁCH VIẾT ĐƠN XIN LÀM THÊM
HƯỚNG DẪN CÁC BẠN SINH VIÊN, THỰC TẬP SINH, LAO ĐỘNG THỜI VỤ CÁCH VIẾT ĐƠN XIN VIỆC LÀM THÊM NGẮN GỌN VÀ CHI TIẾT NHẤT NĂM 2021.
NỘI DUNG MẪU ĐƠN NHƯ SAU:
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN XIN VIỆC
(Dành cho sinh viên, học sinh thực tập hoặc làm thêm)
Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty………………
Tôi tên là: Nguyễn Văn A
Sinh ngày: 12/6/1999
Số CMND/CCCD: 00000000000 Ngày cấp: 12/4/2015 Nơi cấp: CA tỉnh Hải Dương
Địa chỉ thường trú:
Hiện cư trú tại:
Trình độ văn hóa: Sinh viên Đại học năm thứ 4
Đang theo học trường: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh
Kỹ năng ngoại ngữ: Nghe, nói, đọc, viết thành thạo
Nghề nghiệp chuyên môn: Kế toán
Sức khỏe: Tốt
Hiện nay, chưa có việc làm, tôi làm đơn này xin ứng tuyển và bố trí công việc làm tại vị trí công việc: Kế toán bán hàng
Nếu được nhận, tôi xin cam đoan thực hiện các công việc được giao và thực hiện các chủ trương chính sách chế độ nội quy, kỷ luật của công ty.
Kính mong Ban Giám đốc Công ty chấp nhận.
Hà Nội, ngày 18/02/2021
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video Quản trị kinh doanh khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/quan-tri-kinh-doanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *