Cách mở mẫu bài trình chiếu ( Slide DeSign…) Insert -> Slide DeSign

Câu hỏi:

24/03/2022 1,707

B. Format → Slide DeSign…

Đáp án chủ yếu xác

C. View → Slide DeSign…

D. Tools → Slide DeSign…

Muốn ngỏ khuôn bài xích trình chiếu lựa chọn Format → Slide DeSign….Muốn vận dụng khuôn sắp xếp nội dung mang đến trang chiếu đang được hiện nay thị lựa chọn Format → Slide Layout...

→ Đáp án B

Xem thêm: Nguyên tắc luyện thép từ gang là

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi đang được thao tác làm việc với PowerPoint, ham muốn thiết lập khuôn sắp xếp của trang chiếu, tớ dùng lệnh:

Câu 2:

Khi đang được thao tác làm việc với PowerPoint, ham muốn xóa khỏi một trang chiếu tớ người sử dụng lệnh:

Câu 3:

Bài trình chiếu là luyện hợp:

Câu 4:

Để trình chiếu kể từ trang đầu tớ ấn phím tại đây bên trên bàn phím:

Câu 5:

Khi trình chiếu nội dung của từng trang chiếu:

Câu 6:

Yếu tố nào là tác động cho tới tính thú vị, sống động mang đến bài xích trình chiếu?

Xem thêm: Tóm tắt Dì Hảo của Nam Cao

Câu 7:

Mỗi trang chiếu thông thường có:

Câu 8:

Nội dung bên trên trang chiếu rất có thể là:

Câu 9:

Tác dụng của sườn văn bạn dạng có trước bên trên trang chiếu là: