BUỔI HỌC: QUẢN TRỊ RỦI RO – KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN (PHẦN 01)

BUỔI HỌC: QUẢN TRỊ RỦI RO – KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN (PHẦN 01)


, , #BUỔI #HỌC #QUẢN #TRỊ #RỦI #KỸ #NĂNG #ĐÀM #PHÁN #PHẦN
Quản trị rủi ro (tiếng Anh: Risk management) là quá trình nhận dạng, phân tích, đo lường, đánh giá rủi ro, để từ đó tìm các biện pháp kiểm soát, khắc phục các …

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video Quản trị kinh doanh khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/quan-tri-kinh-doanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.