Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội; cán bộ, công chức, viên chức cần biết |Trường học thân thiện

Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội; cán bộ, công chức, viên chức cần biết |Trường học thân thiện


217 , 5.00 , #Bộ #Quy #tắc #ứng #xử #trên #mạng #xã #hội #cán #bộ #công #chức #viên #chức #cần #biết #Trường #học #thân #thiện
Trích Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội ban hành kèm theo Quyết định số: 874/QĐ-BTTTT ngày 17 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông #BOQUYTACUNGXU

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video Hành vi trong tổ chức khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/hanh-vi-trong-to-chuc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *