Báo cáo 2: Ứng dụng CNTT vào giảng dạy thực hành tiếng – workshop 2 – UNC 2021

Báo cáo 2: Ứng dụng CNTT vào giảng dạy thực hành tiếng – workshop 2 – UNC 2021


, , #Báo #cáo #Ứng #dụng #CNTT #vào #giảng #dạy #thực #hành #tiếng #workshop #UNC
Công cụ dạy-học ngoại ngữ trực tuyến.

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video Quản trị dự án khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/quan-tri-du-an

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *