Bán khống cổ phiếu (Short Selling) – Rủi ro và Cơ hội | AzFin

Bán khống cổ phiếu (Short Selling) – Rủi ro và Cơ hội | AzFin


, , #Bán #khống #cổ #phiếu #Short #Selling #Rủi #và #Cơ #hội #AzFin
Bán khống cổ phiếu hay bán khống chứng khoán (Short selling) là hành động đi mượn chứng khoán của người khác để bán, nhằm mục đích mong cổ phiếu đó …

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video Quản trị dự án khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/quan-tri-du-an

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *