Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Học kì 1 (cả ba sách) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3.Tài liệu hoàn hảo cỗ Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Học kì 1 Kết nối học thức, Chân trời phát minh, Cánh diều năm 2024 sở hữu đáp án, tinh lọc như thể những phiếu đề đánh giá vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 cơ phiên bản và nâng lên gom Thầy/Cô và bố mẹ đạt thêm tư liệu giảng dạy dỗ và học tập nằm trong con cái môn Toán lớp 3. Quý khách hàng vô thương hiệu tuần nhằm theo gót dõi cụ thể bài xích tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 và phần đáp án ứng.

Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Học kì 1 (sách mới)

Quảng cáo

Bạn đang xem: Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Học kì 1 (cả ba sách) | Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 3.

Xem demo Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 KNTT Xem demo Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 KNTT Xem demo Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 CTST Xem demo Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 CTST Xem demo Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 CD Xem demo Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 CD

Chỉ kể từ 300k mua sắm hoàn hảo cỗ Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán, Tiếng Việt lớp 3 cả năm (mỗi cỗ sách) phiên bản word rất đẹp, đơn giản dễ dàng chỉnh sửa:

 • B1: gửi phí vô tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân sản phẩm Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin cẩn cho tới Zalo VietJack Official - nhấn vô đây nhằm thông tin và nhận giáo án
 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Kết nối tri thức

  Xem chi tiết

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Chân trời sáng sủa tạo

  Xem chi tiết

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Cánh diều

  Xem chi tiết

Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 1 Kết nối học thức (có đáp án)

I. Phần trắc nghiệm

Khoanh tròn trặn và vần âm bịa đặt trước câu vấn đáp đúng

Câu 1: Số bao gồm 3 trăm, 7 chục và 5 đơn vị chức năng ghi chép là:

A. 375

B. 357

C. 573

D. 537

Câu 2. Số ngay tắp lự trước của số 200 là:

A. 189

B. 198

C. 199

D. 201

Câu 2. Số ngay tắp lự trước của số 200 là:

A. 189

B. 198

C. 199

D. 201

Câu 3. Trong sản phẩm số sau, sản phẩm số này sở hữu tía số là tía số liên tiếp?

A. 11, 13, 15

B. 323, 324, 325

C. 100, 200, 300

D. 610, 600, 590

Câu 4. Tổng của 338 152 là:

A. 286

B. 186

C. 480

D. 490

Câu 5. Số hạng loại nhất là 54, tổng là 100. Vậy số hạng loại nhị là:

A. 46

B. 56

C. 66

D. 36

Câu 6. Trong những quy tắc tính sau quy tắc tính sở hữu sản phẩm lớn số 1 là

A. 234 + 472

B. 615 – 72

C. 405 + 188

D. 920 – 150

Câu 7. Lớp 3A và lớp 3B sở hữu toàn bộ 72 học viên, vô cơ lớp 3A sở hữu 35 học viên. Vậy số học viên lớp 3B sở hữu là:

A. 27 học tập sinh

B. 37 học tập sinh

C. 29 học tập sinh

D. 36 học tập sinh

II. Phần tự động luận

Bài 1. Điền vô khu vực trống

Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 1 Kết nối học thức (có đáp án) | Đề đánh giá vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3

Bài 2. Điền số phù hợp vô dù trống không sẽ được tía số liên tiếp

Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 1 Kết nối học thức (có đáp án) | Đề đánh giá vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3

Bài 3. Đặt tính rồi tính

Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 1 Kết nối học thức (có đáp án) | Đề đánh giá vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3

Xem thêm: Tóm tắt Dì Hảo của Nam Cao

Bài 4. Số?

Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 1 Kết nối học thức (có đáp án) | Đề đánh giá vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3

Bài 5. Sắp xếp những số sau theo gót trật tự kể từ bé xíu cho tới lớn

Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 1 Kết nối học thức (có đáp án) | Đề đánh giá vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3

Bài 6. >; <; =

Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 1 Kết nối học thức (có đáp án) | Đề đánh giá vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3

Bài 7. Sau Lúc u mua sắm thêm thắt 30 trái ngược trứng gà thì căn nhà Mai sở hữu 120 trái ngược trứng gà. Hỏi khi đầu căn nhà Mai sở hữu từng nào trái ngược trứng gà?

Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 1 Kết nối học thức (có đáp án) | Đề đánh giá vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 8. Con trâu và con cái trườn khối lượng 545 kilogam, vô cơ con cái trâu khối lượng 290 kilogam. Hỏi con cái trườn khối lượng từng nào ki-lô-gam?

Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 1 Kết nối học thức (có đáp án) | Đề đánh giá vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 9. Hà và An lập plan thu gom 200 vỏ chai tuy nhiên mới nhất thu gom được 130 vỏ chai. Hỏi Hà và An cần thiết thu gom thêm thắt từng nào vỏ chai nữa nhằm hoàn thành xong kế tiếp hoạch?

Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 1 Kết nối học thức (có đáp án) | Đề đánh giá vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đáp án và chỉ dẫn giải

I. Phần trắc nghiệm

1 – A

2 – C

3 – B

4 – D

5 – A

6 – D

7 - B

Câu 1:

Đáp án chính là: A

Số bao gồm 3 trăm, 7 chục và 5 đơn vị chức năng ghi chép là: 375

Câu 2.

Đáp án chính là: C

Muốn dò la số ngay tắp lự trước của số 200 tao lấy:

200 – 1 = 199

Vậy số ngay tắp lự trước của số 200 là 199.

Câu 3.

Đáp án chính là: B

Hai số tiếp tục rộng lớn thông thường nhau 1 đơn vị chức năng.

Dãy số sở hữu tía số tiếp tục là:

323, 324, 325

Câu 4.

Đáp án chính là: D

Em bịa đặt tính:

Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 1 Kết nối học thức (có đáp án) | Đề đánh giá vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3

................................

................................

................................

Trên trên đây tóm lược nội dung Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Kết nối học thức, để sở hữ tư liệu mời mọc Thầy/Cô coi thử:

Xem demo Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 KNTT Xem demo Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 KNTT Xem demo Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 CTST Xem demo Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 CTST Xem demo Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 CD Xem demo Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 CD

Tổng hợp ý Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 (cả tía sách)

 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 1 (cả tía sách)
 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 2 (cả tía sách)
 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 3 (cả tía sách)
 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 4 (cả tía sách)
 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 4 (sách mới)
 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 5 (cả tía sách)
 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6 (cả tía sách)
 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 7 (cả tía sách)
 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 7 (sách mới)
 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 (cả tía sách)
 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8 (sách mới)
 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 (cả tía sách)
 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9 (sách mới)
 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 10 (cả tía sách)
 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 11 (cả tía sách)
 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 12 (cả tía sách)
 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 13 (cả tía sách)
 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 14 (cả tía sách)
 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 14 (sách mới)
 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 15 (cả tía sách)
 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 16 (cả tía sách)
 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 16 (sách mới)
 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 17 (cả tía sách)
 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 17 (sách mới)
 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 18 (cả tía sách)
 • Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 18 (sách mới)

Xem demo Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 KNTT Xem demo Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 KNTT Xem demo Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 CTST Xem demo Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 CTST Xem demo Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 CD Xem demo Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 CD

Lời giải bài xích tập luyện Toán lớp 3 sách mới:

 • Giải sgk Toán lớp 3 (Kết nối tri thức)
 • Giải VBT Toán lớp 3 (Kết nối tri thức)
 • Giải sgk Toán lớp 3 (Chân trời sáng sủa tạo)
 • Giải VBT Toán lớp 3 (Chân trời sáng sủa tạo)
 • Giải sgk Toán lớp 3 (Cánh diều)
 • Giải VBT Toán lớp 3 (Cánh diều)

Lưu trữ: Bài tập luyện vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 Học kì 1 (sách cũ)

Đã sở hữu điều giải bài xích tập luyện lớp 3 sách mới:

 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 3 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 3 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 3 Cánh diều

Đã sở hữu phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: Tập tính bảo vệ lãnh thổ diễn ra giữa

Loạt bài xích Đề ganh đua Tiếng Việt 3 sở hữu đáp án được biên soạn bám sát nội dung lịch trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài xích tập luyện lớp 3 những môn học