Quy tắc phát âm đuôi S/ES chuẩn và dễ nhớ - ZIM Academy

Key takeaways

Trong giờ đồng hồ Anh, đuôi s es xuất hiện tại ở danh kể từ (để xây dựng dạng số nhiều), và động kể từ (để phân chia động kể từ ở thứ bậc 3 số ít).

Bạn đang xem: Quy tắc phát âm đuôi S/ES chuẩn và dễ nhớ - ZIM Academy

Có 3 cơ hội hiểu cơ bạn dạng nhập quy tắc phân phát âm đuôi S/ES:

  • Đuôi s es được hiểu là “s” Khi tận nằm trong kể từ là: /k/, /f/, /p/, /t/, /θ/.

  • Đuôi s es được hiểu là “iz” Khi tận nằm trong kể từ là: /s/, /ʃ/, /tʃ/, /dʒ/, /z/.

  • Đuôi s es được hiểu là “z” nhập đa số những tình huống sót lại, nước ngoài trừ một trong những tình huống nước ngoài lệ như: baths, wreathes, stomachs, leaves,…

Đuôi s es vào cụ thể từng tình huống kể bên trên sẽ sở hữu những cơ hội phân phát âm không giống nhau. Do cơ, sau đây nội dung bài viết tiếp tục ra mắt một trong những quy tắc thông thường gặp gỡ nhằm phân biệt và phân biệt những cơ hội phân phát âm đuôi s es.

Xem thêm: Bảng IPA - Hướng dẫn cơ hội phân phát âm chuẩn chỉnh quốc tế.

Đuôi s/es được hiểu là /s/

Đuôi s es được hiểu là /s/ (âm vô thanh) Khi âm cuối của kể từ gốc phân phát âm là những âm vô thanh: /k/, /f/, /p/, /t/, /θ/.

Âm cuối của kể từ phân phát âm là /k/ thông thường được viết lách là “k”, “ke”.

Ví dụ:

Từ vựng

Thêm s/es

Nghĩa

cookAudio icon

cooksAudio icon

nấu ăn

bookAudio icon

booksAudio icon

sách

backpackAudio icon

backpacksAudio icon

cái balo

cakeAudio icon

cakesAudio icon

bánh ngọt

makeAudio icon

makesAudio icon

làm, chế tạo

lakeAudio icon

lakesAudio icon

cái hồ

Âm cuối của kể từ phân phát âm là /f/ thông thường được viết lách là “f”, “fe”, “gh”.

Ví dụ:

Từ vựng

Thêm s/es

Nghĩa

roofAudio icon

roofsAudio icon

mái nhà

deafAudio icon

deafsAudio icon

điếc

safeAudio icon

safesAudio icon

an toàn

laughAudio icon

laughsAudio icon

cười

coughAudio icon

coughsAudio icon

ho

Âm cuối của kể từ phân phát âm là /p/ thông thường được viết lách là “p”, “pe”.

Ví dụ:

Từ vựng

Thêm s/es

Nghĩa

jumpAudio icon

jumpsAudio icon

sự nhảy

dumpAudio icon

dumpsAudio icon

bỏ mặc

loopAudio icon

loopsAudio icon

vòng, thòng lọng

ropeAudio icon

ropesAudio icon

dây thừng

slopeAudio icon

slopesAudio icon

nghiêng, dốc

pipeAudio icon

pipesAudio icon

ống/ống sáo/tẩu hít thuốc

Âm cuối của kể từ phân phát âm là /t/ thông thường được viết lách là “t”, “te”.

Ví dụ:

Từ vựng

Thêm s/es

Nghĩa

meetAudio icon

meetsAudio icon

gặp

greetAudio icon

greetsAudio icon

chào đón

wantAudio icon

wantsAudio icon

mong muốn

kiteAudio icon

kitesAudio icon

cái diều

plateAudio icon

platesAudio icon

cái đĩa

Âm cuối của kể từ phân phát âm là /θ/ thông thường được viết lách là “th”.

Ví dụ:

Từ vựng

Thêm s/es

Nghĩa

boothAudio icon

boothsAudio icon

quán/quầy

clothAudio icon

clothsAudio icon

vải

Đuôi s/es được hiểu là /iz/

Đuôi s es được hiểu là /iz/ Khi âm cuối của kể từ gốc phân phát âm là /s/, /ʃ/, /tʃ/, /dʒ/, /z/.

Âm cuối của kể từ phân phát âm là /s/ thông thường được viết lách là “s”, “se”, “ce”, “x”.

Ví dụ:

Từ vựng

Thêm s/es

Nghĩa

classAudio icon

classesAudio icon

lớp học

passAudio icon

passesAudio icon

đổ/vượt qua

caseAudio icon

casesAudio icon

trường hợp/ca

chaseAudio icon

chasesAudio icon

đuổi theo

placeAudio icon

placesAudio icon

nơi/chỗ

raceAudio icon

racesAudio icon

chạy đua

boxAudio icon

boxesAudio icon

chiếc hộp

paradoxAudio icon

paradoxesAudio icon

điều ngược đời

Âm cuối của kể từ phân phát âm là /ʃ/ thông thường được viết lách là “sh”.

Ví dụ:

Từ vựng

Thêm s/es

Nghĩa

washAudio icon

washedAudio icon

rửa

bashAudio icon

bashesAudio icon

đập mạnh

Âm cuối của kể từ phân phát âm là /tʃ/ thông thường được viết lách là “ch”.

Ví dụ:

Từ vựng

Thêm s/es

Nghĩa

watchAudio icon

watchesAudio icon

xem

witchAudio icon

witchesAudio icon

mụ phù thủy

Âm cuối của kể từ phân phát âm là /dʒ/ thông thường được viết lách là “ge”.

Ví dụ:

Từ vựng

Thêm s/es

Nghĩa

judgeAudio icon

judgesAudio icon

thẩm phán

fridgeAudio icon

fridgesAudio icon

tủ lạnh

Âm cuối của kể từ phân phát âm là /z/ thông thường được viết lách là “z”, “ze”

Ví dụ:

Từ vựng

Thêm s/es

Nghĩa

buzzAudio icon

buzzesAudio icon

xì xào

lazeAudio icon

lazesAudio icon

lười biếng

gazeAudio icon

gazesAudio icon

nhìn chằm chằm

Đuôi s/es được hiểu là /z/

Đa số toàn bộ những tình huống sót lại (âm hữu thanh như: /b/, /g/, /n/, /m/, etc.) đuôi s es đều được hiểu là /z/ (âm hữu thanh).

Ví dụ:

Từ vựng

Thêm s/es

Nghĩa

seeAudio icon

seesAudio icon

thấy

runAudio icon

runsAudio icon

chạy

goAudio icon

goesAudio icon

đi

Xem thêm: Khi cho kim loại Na vào dung dịch CuSO4 thì sẽ xảy ra hiện tượng

playAudio icon

playsAudio icon

chơi

breatheAudio icon

breathesAudio icon

thở

Các quy tắc bên trên rất có thể được tóm lược vì thế sơ đồ vật bên dưới đây:

mẹo lưu giữ quy tắc phân phát âm s, es

Người học tập rất có thể ghép những âm tiếp trở nên một “câu thần chú” vui nhộn nhằm dễ dàng lưu giữ cơ hội phân phát âm e es như ví dụ sau đây.

  • Đuôi s es được hiểu là “s” (tận nằm trong kể từ là /k/, /f/, /p/, /t/, /Ꝋ/): Thảo nên khao phở Tuấn.

  • Đuôi s es được hiểu là “iz” (tận nằm trong kể từ là /s/, /z/, /∫/, /t∫/, /dʒ/, /ʒ/): Sóng giờ ko kiêng dè zó giông.

Xem tăng những quy tắc phân phát âm không giống nhập giờ đồng hồ Anh:

  • Cách phân phát âm đuôi ed

  • Cách phân phát âm d

Các tình huống nước ngoài lệ phân phát âm s/es

Mặc cho dù đa số những kể từ nhập giờ đồng hồ Anh đều vâng lệnh những quy tắc bên trên, tuy vậy vẫn đang còn một trong những tình huống quan trọng đặc biệt ko dựa vào những quy tắc này.

Dưới đó là một trong những ví dụ thông thường gặp:

Nguyên mẫu

Thêm s/es

Cách phân phát âm

wreathAudio icon

wreathsAudio icon

đọc là /riːðz/ cho dù âm cuối là /Ꝋ/

bathAudio icon

bathsAudio icon

đọc là /ba:ðz/ cho dù âm cuối là /Ꝋ/

knifeAudio icon

knivesAudio icon

tuy kể từ gốc đem đuôi “f” tuy nhiên thanh lịch dạng số nhiều trả trở nên đuôi “ves”, hiểu là /naivz/

leafAudio icon

leavesAudio icon

tương tự động tình huống trên

stomachAudio icon

stomachsAudio icon

âm đuôi “ch” hiểu là /k/, nên đuôi “s/es” hiểu là /s/

Cách tăng e/es nhập giờ đồng hồ Anh

Trường ăn ý 1: Danh từ

Đuôi s es được tăng vào thời điểm cuối danh kể từ kiểm đếm được dạng số không nhiều (singular countable nouns) sẽ tạo trở nên dạng số nhiều của danh kể từ.

Ví dụ:

Từ vựng

Thêm s/es

Nghĩa

boxAudio icon

boxes Audio icon

chiếc hộp

shoeAudio icon

shoesAudio icon

chiếc giày

candyAudio icon

candiesAudio icon

chiếc kẹo

tableAudio icon

tablesAudio icon

chiếc bàn

  • There are 3 boxes on the table. (Có 3 cái vỏ hộp bên trên bàn.)

  • I love her new pair of shoes. (Tôi rất rất mến song giầy mới nhất của cô ấy ấy.)

Trường ăn ý 2: Động từ

Được tăng vào thời điểm cuối động kể từ vẹn toàn thể (bare verbs) nhằm phân chia động kể từ ở thứ bậc phụ vương số không nhiều (thường sử dụng nhập thì thời điểm hiện tại đơn - Present Simple).

Ví dụ:

Từ vựng

Thêm s/es

Nghĩa

watchAudio icon

watchesAudio icon

xem

playAudio icon

playsAudio icon

chơi

goAudio icon

goesAudio icon

đi

Xem chi tiết: Cách tăng S/ES.

Bài luyện vận dụng

Để lưu giữ rõ ràng và vận dụng hiệu suất cao những quy tắc bên trên, hoàn thiện bài bác luyện sau đây bằng phương pháp lựa chọn kể từ đem phần gạch men chân không giống với những kể từ còn lại:

Câu

A

B

C

D

1

coughs

sings

stops

sleeps

2

signs

profits

becomes

survives

3

walks

steps

shuts

plays

4

wishes

practices

introduces

leaves

5

grasses

stretches

comprises

potatoes

6

desks

maps

plants

chairs

7

pens

books

phones

tables

8

dips

deserts

books

camels

9

miles

attends

drifts

glows

10

mends

develops

values

equals

11

repeats

classmates

amuses

attacks

12

humans

dreams

concerts

songs

13

manages

laughs

photographs

makes

14

dishes

oranges

experiences

chores

15

fills

adds

stirs

lets

16

wants

books

stops

sends

17

books

dogs

cats

maps

18

biscuits

magazines

newspapers

vegetables

19

knees

peas

trees

nieces

20

cups

stamps

books

pens

Đáp án khêu ý:

1. B /z/; sót lại là /s/

2. B /s/; sót lại là /z/

3. D /z/; sót lại là /s/

4. D /z/; sót lại là /iz/

5. D /z/; sót lại là /iz/

6. D /z/; sót lại là /s/

7. B /s/; sót lại là /s/

8. D /z/; sót lại là /s/

9. C /s/; sót lại là /z/

10. B /s/; sót lại là /z/

11. C /iz/; sót lại là /s/

12. C /s/; sót lại là /z/

13. A /iz/; sót lại là /s/

14. D /z/; sót lại là /iz/

15. D /s/; sót lại là /z/

16. D /z/; sót lại là /s/

17. B /z/; sót lại là /s/

18. A /s/; sót lại là /z/

Xem thêm: Cấu trúc It was not until | Công thức và bài tập cơ bản

19. D /iz/; sót lại là /z/

20. D /z/; sót lại là /s/

Tổng kết

Trong giờ đồng hồ Anh, đem 3 quy tắc chủ yếu nhằm phân phát âm s es dựa vào 3 lý lẽ, thứu tự là /s/, /iz/ và /z/. Mỗi cơ hội phân phát âm đem một trong những tình huống nên nhớ, tuy vậy cũng đều có những tình huống quan trọng đặc biệt ko vâng lệnh quy tắc. Do cơ, sỹ tử rất có thể vận dụng những quy tắc nhập phần lớn những bài bác luyện, song vẫn cần thiết dò xét hiểu tăng một trong những tình huống quan trọng đặc biệt nhằm đạt được chừng đúng chuẩn tối đa.