Bài giảng: Một Tấm Lòng Mới – Hương Trầm (Ms. Joy Nguyen) [31/01/2021]

Bài giảng: Một Tấm Lòng Mới – Hương Trầm (Ms. Joy Nguyen) [31/01/2021]


72 , 5.00 , #Bài #giảng #Một #Tấm #Lòng #Mới #Hương #Trầm #Joy #Nguyen
[31/01/2021]
👉Bài giảng: Một Tấm Lòng Mới / Sermon: A New Heart
▪ Diễn giả/ Speaker: Hương Trầm (Ms. Joy Nguyen)
▪ Thông dịch/ Interpreter: Minh Đức (Mr. David Nguyen)
—–
Hội Thánh Agape Thế Hệ Mới – Dấy lên một thế hệ mới làm vinh hiển danh Chúa.
Agape New Generation Church – To raise up a new generation to glorify God.
—–
Xem thêm thông tin về Agape New Generation Church tại đây: For more information on Agape New Generation Church here:
Fanpage:

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video cấu trúc dữ liệu khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/cau-truc-du-lieu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *