Bài Giảng Linh mục, Đaminh Đinh Minh Hải, C.Ss.R. Mc 4:26-34

Bài Giảng Linh mục, Đaminh Đinh Minh Hải, C.Ss.R. Mc 4:26-34


47 , 5.00 , #Bài #Giảng #Linh #mục #Đaminh #Đinh #Minh #Hải #CSsR
Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp Thứ Sáu ngày 29 tháng 01 năm 2021

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video Hành vi trong tổ chức khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/hanh-vi-trong-to-chuc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *