Bài giảng cơ sở dữ liệu: 06 – Vẽ sơ đồ ER bằng công cụ ERDPlus

Bài giảng cơ sở dữ liệu: 06 – Vẽ sơ đồ ER bằng công cụ ERDPlus


481 , 5.00 , #Bài #giảng #cơ #sở #dữ #liệu #Vẽ #sơ #đồ #bằng #công #cụ #ERDPlus
Toàn bộ các bài giảng cơ sở dữ liệu:

Giới thiệu: 0:00
Tạo sơ đồ ER mới: 1:31

Vẽ kiểu thực thể mạnh (thông thường): 2:16
Vẽ thuộc tính khóa và thuộc tính đơn: 2:52
Vẽ thuộc tính phức hợp: 3:42
Thay đổi vị trí của các đối tượng (kiểu thực thể, thuộc tính): 4:25
Vẽ thuộc tính đa trị: 6:02
Xóa đối tượng trong bản vẽ: 6:19
Vẽ kiểu thực thể yếu: 7:30

Vẽ kiểu liên kết thông thường: 8:22
Vẽ các ràng buộc tham gia và lực lượng: 8:59
Cách diễn giải liên kết; thông tin về look across và look here (còn gọi là same side): 9:54
Tỷ số lực lượng: 11:04
Thêm thông tin các ràng buộc chính xác hơn: 11:18
Vẽ thuộc tính cho kiểu liên kết: 13:01
Vẽ kiểu liên kết xác định: 15:45
Vẽ kiểu liên kết đệ qui: 16:25
Nhập thông tin của các vai trò trong kiểu liên kết đệ qui: 16:59
Lưu sơ đồ ER ở dạng ảnh: 18:19

2473770f9b1cca52405c1a38478e7145

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video Phần mềm kinh doanh khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/phan-mem-kinh-doanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *