Bài giảng 95: Odds ratio (OR) cho biến liên tục

Bài giảng 95: Odds ratio (OR) cho biến liên tục


919 , 5.00 , #Bài #giảng #Odds #ratio #cho #biến #liên #tục
Một sai sót rất phổ biến trong các nghiên cứu y khoa ở Việt Nam là người ta chia một biến liên tục thành nhiều nhóm, rồi ước tính tỉ số odds (OR) cho biến phân nhóm. Ví dụ như chia độ tuổi thành 5 nhóm, rồi tính OR cho từng nhóm. Rất tiếc, đó là một việc chẳng những không cần thiết, mà còn là một sai lầm. Bài giảng này (số 95), là một bài trong loạt bài giảng về dịch tễ học, sẽ giải thích tại sao sai và cách làm đúng.

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video Quản trị dự án khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/quan-tri-du-an

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.