Bài giảng 91: Giới thiệu biểu đồ mô hình (graphical causal model) với ggdag

Bài giảng 91: Giới thiệu biểu đồ mô hình (graphical causal model) với ggdag


359 , 5.00 , #Bài #giảng #Giới #thiệu #biểu #đồ #mô #hình #graphical #causal #model #với #ggdag
Bài này chủ yếu giới thiệu chương trình (package) “ggdag” để thể hiện các mô hình về các mối liên hệ nhân quả. Trong nghiên cứu y khoa (hay bất cứ chuyên ngành nào), mối liên hệ giữa bệnh lí (Y) và yếu tố nguy cơ (X) thường bị ảnh hưởng bởi các yếu tố nhiễu (Z) hay sai lệch (biases). Suy nghĩ về mối liên hệ giữa Y, X và Z trong điều kiện bias là rất cần thiết cho một nhà nghiên cứu. Biểu đồ mô hình là một cách thể hiện sự suy nghĩ. Bài này giới thiệu ggdag giúp cho các bạn suy nghĩ về mô hình.

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video cấu trúc dữ liệu khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/cau-truc-du-lieu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *