Cấu trúc advise giúp bạn đưa ra lời khuyên hữu ích

Cấu trúc advise là cấu tạo giờ đồng hồ Anh không thực sự khó khăn nhằm vận dụng. Khi hiểu rằng một số trong những công thức advise thông thường bắt gặp, các bạn sẽ thỏa sức tự tin thể hiện những điều răn dạy tự giờ đồng hồ Anh thiệt hữu ích.

Động kể từ advise đem xuất xứ kể từ giờ đồng hồ Latin tức là “tầm nhìn”. Cấu trúc advise thông thường được sử dụng khi chưng sĩ thể hiện điều răn dạy mang đến người bị bệnh, Chuyên Viên pháp luật tư vấn mang đến quý khách hàng hoặc nhà giáo mang đến học viên điều khuyên…

Bạn đang xem: Cấu trúc advise giúp bạn đưa ra lời khuyên hữu ích

Ý nghĩa cấu tạo advise 

cấu trúc advise

Advise (UK /ædˈvaɪz/, US /ədˈvaɪz/) là kể từ vựng giờ đồng hồ Anh đem nghĩa “đưa đi ra điều khuyên”. Cấu trúc advise được dùng để làm thưa mang đến ai cơ biết chúng ta nghĩ về chúng ta nên làm những gì nhập một trường hợp ví dụ.

Ví dụ:

• The doctor advised the patient to tướng eat more vegetables. (Bác sĩ răn dạy người bị bệnh nên ăn nhiều rau củ trái cây rộng lớn.)

• They advise us how to tướng get to tướng the thành phố centre quickly. (Họ tư vấn mang đến Shop chúng tôi phương pháp để cho tới trung tâm TP.HCM nhanh gọn.)

• It is advised that you make a copy of your passport. (Bạn nên thực hiện một phiên bản sao hộ chiếu của tớ.)

Ngoài đi ra, advise còn đem nghĩa “thông báo” nhập lối hành văn quý phái. Nghĩa này cũng tương tự như với động kể từ inform.

Ví dụ:

• You will be advised of the status of your application. (Bạn sẽ tiến hành thông tin về biểu hiện làm hồ sơ đang được nộp.)

• I regret to tướng advise you that the job is no longer available. (Tôi đặc biệt tiếc nên thông tin rằng việc làm không sở hữu và nhận tăng ứng cử viên nữa.)

>>> Tìm hiểu thêm: 12 cơ hội học tập nằm trong kể từ vựng giờ đồng hồ Anh nhanh chóng và ghi ghi nhớ lâu

Advise chuồn với giới kể từ gì?

giới kể từ giờ đồng hồ anh

Một số giới kể từ nhập giờ đồng hồ Anh thông thường kết phù hợp với advise là: on, about, against, of. Cấu trúc advise tiếp tục đem những chân thành và ý nghĩa không giống nhau khi chuồn với giới kể từ không giống nhau.

1. Cấu trúc advise (somebody) on/ about something

Advise chuồn với giới kể từ on hoặc about mang nghĩa chung ai cơ và thể hiện vấn đề về yếu tố tuy nhiên chúng ta nắm rõ.

Ví dụ:

• They need a counselor to tướng advise on/ about their future career options. (Họ cần thiết một người cố vấn khiến cho điều răn dạy về lựa lựa chọn nghề nghiệp và công việc sau này.)

• The teacher advised má on/ about how to tướng improve my English writing skills. (Giáo viên chỉ tôi cơ hội nâng cấp khả năng viết lách giờ đồng hồ Anh.)

2. Cấu trúc advise (somebody) about doing something

Cấu trúc advise này dùng để làm răn dạy ai cơ nên triển khai việc gì. Theo sau giới kể từ about là V-ing. 

Ví dụ:

• My father will advise about weighing the pros and cons carefully before making a decision. (Bố tôi tiếp tục răn dạy nên suy nghĩ lợi và kinh hồn thiệt kỹ trước lúc thể hiện ra quyết định.)

• We usually advise the tourists about respecting local cultures. (Chúng tôi thông thường răn dạy những khách hàng du ngoạn tôn trọng văn hóa truyền thống địa hạt.)

3. Cấu trúc advise (somebody) against (doing) something

Advise chuồn với giới kể từ gì?

Cấu trúc advise này dùng để làm răn dạy ai cơ tránh việc thao tác làm việc gì. Theo sau advise, chúng ta cũng có thể sử dụng tân ngữ hoặc ko. Sau giới kể từ against là danh kể từ, cụm danh kể từ hoặc V-ing.

Ví dụ:

• The doctor advised against travelling to tướng that part due to tướng the risk of contracting malaria. (Bác sĩ lời khuyên tránh việc cho tới chống cơ tự nguy cơ tiềm ẩn giắt bệnh dịch oi rét.)

• I would advise you against quitting your job without having another one lined up. (Tôi răn dạy chúng ta tránh việc ngủ việc khi không tồn tại việc không giống dự trữ.)

• They advised against the use of animals in experimental research. (Họ răn dạy tránh việc dùng động vật hoang dã nhập phân tích test nghiệm.)

• The teacher strongly advised against cheating on the exam. (Giáo viên lời khuyên ko được mod nhập thi tuyển.)

4. Cấu trúc advise somebody of something

Cấu trúc advise somebody of something sử dụng nhập lối hành văn quý phái nhằm thông tin mang đến ai cơ về sự gì một cơ hội đầu tiên. Cách sử dụng này tương tự động như cấu tạo inform.

Ví dụ:

• Please advise us of any change of your liên hệ information. (Hãy thông tin mang đến Shop chúng tôi ngẫu nhiên thay cho thay đổi nào là về vấn đề contact của người sử dụng.)

• The police advised the suspects of their rights. (Cảnh sát thông tin cho những nghi vấn phạm về quyền của mình.)

5. Cấu trúc be advised of something

Cấu trúc advise này ở dạng câu thụ động (passive voice) và thông thường ở trong những văn phiên bản nhằm thông tin về một sự khiếu nại nào là cơ.

Ví dụ:

• Residents are advised of their responsibilities. (Người dân được thông tin về những nhiệm vụ của mình.)

• He is advised of the upcoming changes to tướng the terms of service. (Anh ấy được thông tin về những thay cho thay đổi tiếp đây nhập pháp luật công ty.)

>>> Tìm hiểu thêm: Giải đáp vướng mắc trước giới kể từ là gì nhằm dùng mang đến đúng

Công thức advise + gì?

cấu trúc advise

Khi thực hiện những dạng bài bác luyện phân tách dạng đích thị của động kể từ (verb form), các bạn sẽ cần thiết ghi ghi nhớ “advise + gì”. Lựa lựa chọn “advise Sb to tướng V hoặc Ving” còn tùy nằm trong nhập cấu trúc advise tuy nhiên chúng ta dùng.

1. Advise + object + to tướng V

Cấu trúc “advise sb to tướng V” là cấu tạo sử dụng để lấy đi ra điều răn dạy. Khi sử dụng advise với động kể từ nguyên vẹn khuôn mẫu đem to (to-verb), chúng ta nên tăng tân ngữ (object) tức thì sau advise.

Ví dụ:

• She advised má to tướng start by doing some research on the topic. (Cô ấy răn dạy tôi chính thức bằng sự việc triển khai một số trong những phân tích về vấn đề.)

• The guide advised us to tướng wear comfortable shoes and clothing. (Hướng dẫn viên răn dạy Shop chúng tôi nên đem giầy dép và ăn mặc quần áo tự do thoải mái.)

• The instructor advises the students not to tướng plagiarize from other sources. (Giáo viên chỉ dẫn răn dạy học viên tránh việc đạo phát minh kể từ những mối cung cấp không giống.)

2. Advise + V-ing

Nếu ham muốn sử dụng động kể từ nguyên vẹn khuôn mẫu tăng ing (V-ing) thì các bạn sẽ sử dụng cấu tạo “advise + V-ing” không tồn tại tân ngữ.

Ví dụ:

• They advised bringing along some cash. (Họ răn dạy nên đem bám theo một không nhiều chi phí mặt mày.)

• The designer advised using the color xanh rì for the living room. (Nhà design răn dạy nên dùng màu xanh lá cây lam mang đến phòng tiếp khách.)

Xem thêm: CÁC BIỆN PHÁP TU TỪ: SO SÁNH, NHÂN HÓA, ĐIỆP NGỮ I Lý thuyết

• Health experts advise not swimming right after eating. (Các Chuyên Viên sức mạnh lời khuyên tránh việc tập bơi tức thì sau thời điểm ăn.)

Lưu ý: Công thức “advise + gì” là kỹ năng và kiến thức cơ phiên bản nhập ngữ pháp giờ đồng hồ Anh. Quý Khách nên khối hệ thống lại nhằm tách lầm lẫn khi vận dụng nhé.

>>> Tìm hiểu thêm: Cách học tập ngữ pháp giờ đồng hồ Anh ghi ghi nhớ nhanh chóng và thâm nhập lâu

Bài luyện cấu tạo advise đem đáp án

bài tập

Các bài bác luyện cấu trúc advise sau đây tiếp tục giúp đỡ bạn dùng thạo cấu tạo này và biết phương pháp tự động bịa đặt những khuôn mẫu câu giản dị.

Bài luyện 1

Put the words in the correct order to tướng make sentences.

1. after school/ advised / wasting / đoạn phim games / The teacher / time / playing / against

2. is advising / The doctor / to tướng list / her / within the past / all of / two weeks / her symptoms

3. shopping / instead of / Dylan / at farmers’ markets / advises / grocery stores

4. advised/ He / had been refused / his friend / to tướng reapply for / the job / she / several times / although

5. his client / advised / the case / with / The lawyer / anyone / not to tướng discuss

6. my sister / advises / on what to tướng wear / My mother / on special occasions / usually

7. it is / advise / Tracy / dinner / I / because / at that restaurant / very expensive / about not having

8. against driving / and bad weather / during snowstorms / Meteorologists / advise / conditions

Bài luyện 2

Rewrite the sentences.

1. She said, “Why don’t you apply for a temporary residence permit, Jack?”

→ She advised Jack ____________________________________________

2. “Don’t throw away the old magazines. You will regret it.”

→ I advised against ____________________________________________

3. Can you tell us about a good restaurant near the theater?

→ Can you advise us ____________________________________________?

4. “You should start studying a foreign language if you want to tướng get a better job,” he said.

→ He advised má ____________________________________________

5. I recommended buying a new printer as this one is usually out of order.

→ I advised ____________________________________________

6. “How about a double room with thành phố views and a seating area? “ the receptionist asked.

→ The receptionist advised us ____________________________________________

7. Louis said to tướng má, “If I were you, I would stroll along the beach after dinner.”

→ Louis advised ____________________________________________

8. Why wasn’t I informed about the extension of the project?

→ Why wasn’t I advised ____________________________________________

Đáp án bài bác luyện cấu tạo advise

Bài tập

Bài luyện 1

1. The teacher advised against wasting time playing đoạn phim games after school.

2. The doctor is advising her to tướng list all of her symptoms within the past two weeks.

3. Dylan advises shopping at farmers’ markets instead of grocery stores.

4. He advised his friend to tướng reapply for the job although she had been refused several times.

5. The lawyer advised his client not to tướng discuss the case with anyone.

6. My mother usually advises my sister on what to tướng wear on special occasions.

7. I advise Tracy about not having dinner at that restaurant because it is very expensive.

8. Meteorologists advise against driving during snowstorms and bad weather conditions.

Bài luyện 2

1. She advised Jack to tướng apply for a temporary residence permit.

2. I advised against throwing away the old magazines.

3. Can you advise us on/ about a good restaurant near the theater?

4. He advised má to tướng start studying a foreign language if I want to tướng get a better job.

5. I advised buying a new printer as this one is usually out of order.

6. The receptionist advised us on/ about a double room with thành phố views and a seating area.

7. Louis advised strolling along the beach after dinner./ Louis advised má to tướng stroll along the beach after dinner.

Xem thêm: Chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ? A. HCOONa. B. (NH4)2CO3. C. NaHCO3. D. CaC2. (Miễn phí)

8. Why wasn’t I advised of the extension of the project?

Cấu trúc advise ko nên là 1 cấu tạo vượt lên phức tạp lúc học giờ đồng hồ Anh. Quý Khách hãy ghi ghi nhớ advise chuồn với giới kể từ gì và advise bám theo sau là động kể từ dạng nào là sẽ tạo đi ra những khuôn mẫu câu đích thị công thức. Khi đang được nắm rõ cấu tạo advise, chúng ta cũng có thể mô tả điều răn dạy tự giờ đồng hồ Anh trôi chảy rộng lớn.

>>> Tìm hiểu thêm: Phương pháp học tập giờ đồng hồ Anh hiệu suất cao nhất toàn cầu dành riêng cho bạn