Adobe Indesign CC2015 toàn tập

Bạn sẽ học được gì?

 

 • Bước đầu nắm vững kiến thức về Adobe Indesign

 • Nâng cao kỹ năng thiết kế bằng Adobe Indesign từ cơ bản đến nâng cao

 • Đủ khả năng thiết kế Brochure hay là Tờ rơi, hay Poster hoặc Flyer

 • Bí quyết sử dụng Adobe Indesign

Giới thiệu khóa học

Adobe InDesign là gì và bạn biết gì về nó?

InDesign được phát triển bởi hãng Adobe. Là công cụ mạnh mẽ nhất để thiết kế in ấn và dàn trang. Hiện tại, InDesign là giải pháp để tạo ra các văn bản chuyên sâu về đồ họa, đây là một công cụ thiết kế và trình bày nhiều khả năng với các điều khiển có độ chính xác cao và giao tiếp hoàn hảo với các ứng dụng đồ họa chuyên nghiệp khác, đặc biệt là các ứng dụng đồ họa của Adobe.

Adobe InDesign có thể giúp bạn những gì?

 • Thực hiện thiết kế layout cho Báo, tạp chí
 • Thiết kế Brochure hay là Tờ rơi, hay Poster hoặc Flyer.
 • Hay là bạn muốn tạo ra một trang tin do bạn làm chủ hoàn toàn?
 • Và còn những hình ảnh trình chiếu hay sửa dụng bằng PDF nữa!

Vậy bạn học như thế nào?

 • Giới thiệu phần mềm Adobe Indesign.
 • Công cụ, chức năng và bí quyết của Indesign.
 • Ứng dụng InDesign để thực hiện sản phẩm: Brohure, Flyer …

Khóa học Adobe InDesign CC2015 toàn tập cùng Giảng Viên: Chuyên Gia Lê Đức Lợi – Giảng viên Graphic Design trung tâm đào tạo Arena. Cùng đăng kí ngay hôm nay để làm chủ phần mềm thiết kế tuyệt vời này nhé!

Nội dung khóa học

Kyna

Giới thiệu khóa học

2 video


Kyna

Bài 0: Tài liệu ôn tập


Kyna

Bài 1: Lời giới thiệu

Học thử


Kyna

Bài 2: Hướng dẫn sử dụng học liệu

Học thử


Kyna

Thử học Indesign cấp tốc

5 video


Kyna

Bài 3: Tạo tài liệu mới


Kyna

Bài 4: Tạo footer với master page


Kyna

Bài 5: Nhập hình ảnh và chỉnh văn bản


Kyna

Bài 6: Thiết lập thẻ thuộc tính văn bản


Kyna

Bài 7: Tạo mục lục và chỉnh table


Kyna

Làm chủ giao diện làm việc và các công cụ

10 video


Kyna

Bài 8: Làm quen với giao diện làm việc indesign


Kyna

Bài 9: Điều phối vùng làm việc


Kyna

Bài 10: Làm quen với thanh điều khiển ‘Control’


Kyna

Bài 11: Làm quen với các công cụ trên thanh công cụ ‘Tool’


Kyna

Bài 12: Cách lựa chọn đối tượng để làm việc


Kyna

Bài 13: Làm việc với nhiều cửa sổ tài liệu cùng lúc


Kyna

Bài 14: Sử dụng các panel và quản lý không gian làm việc


Kyna

Bài 15: Thiết lập đơn vị đo và sử dụng thước kẻ


Kyna

Bài 16: Xoay trang và điều chỉnh chất lượng hiển thị của tài liệu


Kyna

Bài 17: Lưu và chuyển phiên bản (version) cho tài liệu


Kyna

Bắt đầu với một tài liệu mới

8 video


Kyna

Bài 18: Khởi tạo một tài liệu mới


Kyna

Bài 19: Tạo vùng bù xén cho sản phẩm


Kyna

Bài 20: Biên tập các đường gióng căn lề


Kyna

Bài 21: Tạo đường gióng ruler guides


Kyna

Bài 22: Tìm hiểu về khung chứa văn bản (text frame)


Kyna

Bài 23: Lựa chọn và biên tập văn bản


Kyna

Bài 24: Nhập văn bản vào indesign (import text)


Kyna

Bài 25: Nhập hình ảnh hoặc đối tượng đồ họa vào indesign


Kyna

Quản lý trang tài liệu

6 video


Kyna

Bài 26: Thêm, nhân bản, xóa trang và di chuyển trang


Kyna

Bài 27: Tạo mới một trang chủ và gán trang chủ lên trang con


Kyna

Bài 28: Sử dụng lệnh Overriding master page items


Kyna

Bài 29: Ghép trang và thay đổi kích thước của trang


Kyna

Bài 30: Chèn số trang tự động vào tài liệu


Kyna

Bài 31: Thay đổi trật tự của số trang


Kyna

Làm việc với văn bản – Text

7 video


Kyna

Bài 32: Chèn các ký tự đặc biệt vào đoạn văn bản


Kyna

Bài 33: Sâu chuỗi văn bản (threading text frames)


Kyna

Bài 34: Chia cột cho đoạn văn bản


Kyna

Bài 35: Chèn khoảng trống cho văn bản xung quanh text frame


Kyna

Bài 36: Tự động điều chỉnh khung chứa văn bản (text frame)


Kyna

Bài 37: Viết chữ chạy trên đường cong


Kyna

Bài 38: Chỉnh sửa văn bản với cửa sổ Story Editor


Kyna

Tìm hiểu các lệnh biên tập văn bản Character

5 video


Kyna

Bài 39: Điều chỉnh Font chữ, kiểu chữ và cỡ chữ


Kyna

Bài 40: Làm đẹp cho đoạn văn bản với Leading, Kerning, tracking


Kyna

Bài 41: Viết hoa, viết thường và các định dạng khác


Kyna

Bài 42: Tìm kiếm và thay thế văn bản


Kyna

Bài 43: Làm chủ font với chức năng Find Font


Kyna

Biên tập cấu trúc văn bản đoạn Paragraph

10 video


Kyna

Bài 44: Biên tập cấu trúc văn bản đoạn Paragraph


Kyna

Bài 45: Tô màu nền cho văn bản với tính năng mới shading


Kyna

Bài 46: Kỹ thuật trình bày văn bản đẹp với Baseline


Kyna

Bài 47: Làm chủ Ruler Paragraph tăng hiệu quả thiết kế


Kyna

Bài 48: Kỹ thuật Spanning & Splitting cho cột văn bản


Kyna

Bài 49: Xử lý lỗi khoảng trắng với Hyphernation


Kyna

Bài 50: Kiểm soát lỗi từ mồ côi và dòng mồ côi


Kyna

Bài 51: Kỹ thuật dùng tabs trong trình bày văn bản


Kyna

Bài 52: Chèn các dấu hoa thị hoặc số đếm đầu đoạn


Kyna

Làm việc với đối tượng đồ họa Graphics link

5 video


Kyna

Bài 53: Sử dụng bảng quản lý liên kết hình ảnh Links panel


Kyna

Bài 54: Biên tập hình ảnh, Update và relink


Kyna

Bài 55: Tìm hiểu chức năng Fitting graphics to the frame


Kyna

Bài 56: Hình ảnh transparency và chức năng clipping path


Kyna

Bài 57: Chèn mã QR codes


Kyna

Thiết lập các thuộc tính cho một đối tượng

8 video


Kyna

Bài 58: Tô màu và tô màu viền cho đối tượng


Kyna

Bài 59: Biên tập thuộc tính đường viền của đối tượng


Kyna

Bài 60: Hiệu ứng trong suốt Transparency


Kyna

Bài 61: Nhóm hiệu ứng trong bảng Effect


Kyna

Bài 62: Nhóm hiệu ứng Feather


Kyna

Bài 63: Dùng Corner Options để tạo hiệu ứng bo góc


Kyna

Bài 64: Sao chép thuộc tính đối tượng với Eyedropper tool


Kyna

Bài 65: Tìm kiếm và thay thuộc tính cho đối tượng


Kyna

Quản lý màu sắc trên indesign

3 video


Kyna

Bài 66: Tạo và sử dụng màu hiệu quả trên swatch


Kyna

Bài 67: Lưu ý khi sử dụng những unnamed colors


Kyna

Bài 68: Sử dụng màu tô Gradient


Kyna

Các cách tạo Frame với công cụ vẽ

4 video


Kyna

Bài 69: Vẽ và biên tập các đường path trong indesign


Kyna

Bai 70: Vẽ với các hình cơ bản trên indesign


Kyna

Bài 71: Liên kiết các đối tượng với lệnh Compound


Kyna

Bài 72: Lệnh convert các hình thành hình cơ bản


Kyna

Quản lý đối tượng trên indesign

7 video


Kyna

Bài 73: Thay đổi trật tự trên dưới của đối tượng


Kyna

Bài 74: Quản lý đối tượng trên layer


Kyna

Bài 75: Nhóm và khóa các đối tượng


Kyna

Bài 76: Chuyển nhanh một content sang frame khác


Kyna

Bài 77: Gióng hàng vị trí giữa các đối tượng


Kyna

Bài 78: Chèn văn bản xung quanh một đối tượng


Kyna

Bài 79: Neo một object vào đoạn văn bản


Kyna

Biến đổi đối tượng – Transforming Objects

6 video


Kyna

Bài 80: Nhân bản đối tượng


Kyna

Bài 81: Công cụ mới Collector và Placer


Kyna

Bài 82: Xoay đối tượng


Kyna

Bài 83: Thay đổi tỷ lệ đối tượng


Kyna

Bài 84: Kéo nghiêng và lật một đối tượng


Kyna

Bài 85: Làm việc với Transform again


Kyna

Tạo thẻ thuộc tính – Styles

4 video


Kyna

Bài 86: Tạo và áp dụng một thẻ thuộc tính Paragraph


Kyna

Bài 87: Tạo và áp dụng thẻ character


Kyna

Bài 88: Tăng hiệu quả cho thẻ Paragraph với Nested Styles


Kyna

Bài 89: Tạo thẻ thuộc tính cho graphic objects


Kyna

Biểu bảng – Tables

7 video


Kyna

Bài 90: Tạo mới một table


Kyna

Bài 91: Các điều chỉnh cho dòng và cột table


Kyna

Bài 92: Chèn dòng Header và footer cho table


Kyna

Bài 93: Định dạng lại thuộc tính của table


Kyna

Bài 94: Định dạng lại thuộc tính của cell


Kyna

Bài 95: Chèn các đối tượng đồ họa vào cell


Kyna

Bài 96: Đặt thẻ thuộc tính cho table


Kyna

Đóng gói để xuất khẩu và in ấn

3 video


Kyna

Bài 97: Kiểm soát lỗi với freflight


Kyna

Bài 98: Đóng gói để xuất khẩu


Kyna

Bài 99: Xuất khẩu thành một file PDF


Kyna

Tổng kết

1 video


Kyna

Bài 100: Tổng kết khóa học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.