Viết số thích hợp vào chỗ chấm 6m 5dm = dm1m 65cm = cm (Miễn phí)

Câu hỏi:

14/06/2020 3,748

Bạn đang xem: Viết số thích hợp vào chỗ chấm 6m 5dm = dm1m 65cm = cm (Miễn phí)

Viết số tương thích nhập địa điểm chấm:

6m 5dm = .....dm            1m 65cm = .....cm

3m 3dm = .....dm            5m 10cm = .....cm

2m 9dm = .....dm            2m 2cm = .....cm

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

6m 5dm = 65dm            1m 65cm = 165cm

3m 3dm = 33dm            5m 10cm = 510cm

2m 9dm = 29dm            2m 2cm = 202cm

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vẽ đoạn trực tiếp MN có tính nhiều năm vị 13 độ nhiều năm đoạn trực tiếp AB. (Sử dụng thước sở hữu vạch tạo thành nửa xăng-ti-mét)

Câu 2:

Một cửa hàng buổi sớm bán tốt 12kg lối, chiều tối bán tốt số lối vội vàng 4 phen buổi sớm. Hỏi cửa hàng chiều tối bán tốt từng nào ki-lô-gam đường?

Tóm tắt

Xem thêm: The shop assistant handed Simon a receipt as proof of purchase. (TO) → ............................. (Miễn phí)

Giải vở bài xích luyện Toán 3 | Giải VBT Toán 3

Câu 3:

Đặt tính rồi tính:

a) 14 x 6       20 x 5       34 x 7       66 x 6

   .........      ...........      ..........      ...........

   .........      ...........      ..........      ...........

   .........      ...........      ..........      ...........

b) 86 : 2       63 : 3       80 : 4       83 : 4

   .........      ...........      ..........      ...........

   .........      ...........      ..........      ...........

   .........      ...........      ..........      ...........

Câu 4:

Tính nhẩm:

6 x 6 = .....       63 : 7 = .....       7 x 5 = .......       6 x 7 = .....

7 x 7 = .....       48 : 6 = .....       35 : 7 = .....       42 : 6 = .....

Xem thêm: Công thức tính đường cao trong tam giác thường, cân, đều, vuông

5 x 5 = .....       49 : 7 = .....       35 : 5 = .....       42 : 7 = .....