498 – NodeJS – ExpressJS – NPM Init – Khởi tạo package.json – Với mục đích gì ?

498 – NodeJS – ExpressJS – NPM Init – Khởi tạo package.json – Với mục đích gì ?


28 , 5.00 , #NodeJS #ExpressJS #NPM #Init #Khởi #tạo #packagejson #Với #mục #đích #gì
498 – NodeJS – ExpressJS – NPM Init – Khởi tạo package.json – Với mục đích gì ?

Code:

1. New folder
2. Vào DOS Prompt (lệnh cmd)
c:..New folder: git clone
3. Vào thư mục: NodeJS_ExpressJS
c:..New folder: cd NodeJS_ExpressJS
4. Chạy lệnh
c:..New folderNodeJS_ExpressJS: npm install
5. Chạy chương trình
c:..New folderNodeJS_ExpressJS: git checkout 498
6. Chạy chương trình
c:..New folderNodeJS_ExpressJS: node app.js

Background Music:
Guitar House
josh pan

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video Marketing khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/marketing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *