28-01-2021. ABHIDHAMMA-THẮNG PHÁP_Lop Phat Phap Buddhadhamma

28-01-2021. ABHIDHAMMA-THẮNG PHÁP_Lop Phat Phap Buddhadhamma


, , #ABHIDHAMMATHẮNG #PHÁPLop #Phat #Phap #Buddhadhamma
Lop Phat Phap Buddhadhamma Thứ Năm Jan 28-2021.Giáo Trình Thắng Pháp Abhidhamma -Tỳ Kheo Giác Đẳng biên soạn.Tiếp tục bài 59. Tương Hợp Giữa …

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video Hành vi trong tổ chức khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/hanh-vi-trong-to-chuc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *