2 giờ = ......giây 1 phút rưỡi =........giây

avatar

Hãy luôn luôn lưu giữ cảm ơnvote 5*
nếu câu vấn đáp hữu ích nhé!

Bạn đang xem: 2 giờ = ......giây 1 phút rưỡi =........giây

TRẢ LỜI

avatar

Đây là câu vấn đáp và đã được xác thực

Câu vấn đáp được xác thực chứa chấp vấn đề đúng chuẩn và uy tín, được xác nhận hoặc vấn đáp vị những Chuyên Viên, nghề giáo tiên phong hàng đầu của công ty chúng tôi.

icon

Đáp án:

2 giờ = 7200 giây

1 phút rưỡi = 90 giây

Giải thích:

Do

1 giờ = 60 phút

1 phút = 60 giây

Hãy gom quý khách biết câu vấn đáp này thế nào?

avatar

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

avatar

Đây là câu vấn đáp và đã được xác thực

Câu vấn đáp được xác thực chứa chấp vấn đề đúng chuẩn và uy tín, được xác nhận hoặc vấn đáp vị những Chuyên Viên, nghề giáo tiên phong hàng đầu của công ty chúng tôi.

icon

Đáp án:

2 giờ = 120 phút= 7200 giây

1 phút 30 giây = 90 giây

Hãy gom quý khách biết câu vấn đáp này thế nào?

avatar

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

4.9

11 vote

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí