(16/19) Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh Giảng Ký

(16/19) Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh Giảng Ký


468 , nan , #Phát #Khởi #Bồ #Tát #Thù #Thắng #Chí #Nhạo #Kinh #Giảng #Ký
Nghe đầy đủ tại:

Xem và tải tác phẩm tại:

Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh Giảng Ký
Chủ giảng: Lão Hòa Thượng Thích Tịnh Không
Chỉnh lý: Cư sĩ Truyền Tịnh
Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video Quản trị kinh doanh khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/quan-tri-kinh-doanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.