12 NỘI HÀM ĐÍCH THỰC CỦA PHẬT GIÁO HIỆN ĐẠI HOÁ |Đối Thoại Giữa Mật Giáo Và Hiển Giáo| GĐ Quảng Minh

12 NỘI HÀM ĐÍCH THỰC CỦA PHẬT GIÁO HIỆN ĐẠI HOÁ |Đối Thoại Giữa Mật Giáo Và Hiển Giáo| GĐ Quảng Minh


, , #NỘI #HÀM #ĐÍCH #THỰC #CỦA #PHẬT #GIÁO #HIỆN #ĐẠI #HOÁ #Đối #Thoại #Giữa #Mật #Giáo #Và #Hiển #Giáo #GĐ #Quảng #Minh
Trung tâm Sách nói Phật giáo – Pháp Âm Vĩnh Nghiêm – chùa Long Hưng, Đông Anh, Hà Nội. Truyền tải những bài pháp tinh hoa được Việt dịch và trước tác …

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video Đạo đức kinh doanh khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/dao-duc-kinh-doanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *