106.4. [P4] Đánh giá mô hình cấu trúc: Bước 1 – Đánh giá mức độ đa cộng tuyến

106.4. [P4] Đánh giá mô hình cấu trúc: Bước 1 – Đánh giá mức độ đa cộng tuyến


5 , nan , #Đánh #giá #mô #hình #cấu #trúc #Bước #Đánh #giá #mức #độ #đa #cộng #tuyến
+ Chuỗi video từ 106.1 tới 106.7 với 2 nội dung tổng hợp và chuyên sâu về (i) Đánh giá mô hình đo lường (bao gồm cả mô hình kết quả và cấu tạo) và (ii) Đánh giá mô hình cấu trúc (Structural model).
+ Video này giới thiệu đánh giá mức độ đa cộng tuyến (Bước 1 – Đánh giá mô hình cấu trúc).
+ Cần xem video 106.3 trước.
+ Download dữ liệu có tên “Chapter6_ECSI.csv” tại:

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video cấu trúc dữ liệu khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/cau-truc-du-lieu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *