103.4. [P4] Thiết lập dự án, ước lượng, quan sát kết quả: Quan sát kết quả ước lượng

103.4. [P4] Thiết lập dự án, ước lượng, quan sát kết quả: Quan sát kết quả ước lượng


, , #Thiết #lập #dự #án #ước #lượng #quan #sát #kết #quả #Quan #sát #kết #quả #ước #lượng
+ Chuỗi video từ 103.1 tới 103.6 với 6 nội dung: (i) Thiết lập mô hình đường dẫn (PLS – SEM), (ii) Ước lượng mô hình đường dẫn, (iii) Quan sát kết quả ước …

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video cấu trúc dữ liệu khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/cau-truc-du-lieu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *