103.3. [P3] Thiết lập dự án, ước lượng, quan sát kết quả: Ước lượng mô hình đường dẫn

103.3. [P3] Thiết lập dự án, ước lượng, quan sát kết quả: Ước lượng mô hình đường dẫn


0 , nan , #Thiết #lập #dự #án #ước #lượng #quan #sát #kết #quả #Ước #lượng #mô #hình #đường #dẫn
+ Chuỗi video từ 103.1 tới 103.6 với 6 nội dung: (i) Thiết lập mô hình đường dẫn (PLS – SEM), (ii) Ước lượng mô hình đường dẫn, (iii) Quan sát kết quả ước lượng, (iv) Trích xuất kết quả ước lượng, (v)Trích xuất và nhập dự án, (vi) Achive và restore dự án.
+ Cần xem video 103.2 trước
+ Download bảng câu hỏi dùng cho hướng dẫn kỹ thuật:
+ Download dữ liệu có tên “Chapter4_CSR.csv” tại:

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video cấu trúc dữ liệu khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/cau-truc-du-lieu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.