1. [Python] Cấu trúc dữ liệu: Tìm hiểu về Object|Class|Variable|Value|Data

1. [Python] Cấu trúc dữ liệu: Tìm hiểu về Object|Class|Variable|Value|Data


, , #Python #Cấu #trúc #dữ #liệu #Tìm #hiểu #về #ObjectClassVariableValueData
+ Video mô tả những nội dung cở bản trước khi tiếp cận tới kiến thức cấu trúc dữ liệu: Object, Type và Class, Variable, Value, Data + 0:42 Object: identity, …

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video cấu trúc dữ liệu khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/cau-truc-du-lieu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *