🔴CA KHÚC NHÂN QUẢ SÁT SINH

🔴CA KHÚC NHÂN QUẢ SÁT SINH


13 , 5.00 , #KHÚC #NHÂN #QUẢ #SÁT #SINH
🔴ST NGỌC HUYỀN CHÂU

👉🔴A DI ĐÀ PHẬT 👉💖 ĐỨC PHẬT DẠY 👉💖 THÂN NGƯỜI KHÓ ĐƯỢC MÀ DỄ MẤT 👉💖 👉🔴A DI ĐÀ PHẬT 👉💖 ĐỨC PHẬT DẠY 👉💖 MỒ HOANG LẮM KẺ TUỔI XUÂN XANH 💖 ĐỪNG ĐỂ TỚI GIÀ MỚI TU HÀNH 👉💖💖💖 👉 🔴 A DI ĐÀ PHẬT 👉 💖
👉💖ĐỨC PHẬT DẠY 10 CÔNG ĐỨC PHÓNG SINH TRONG KINH ĐẠI TẬP 👉💖QUẢ BÁO KHỎE MẠNH SỐNG LÂU👉💖

🙏🙏🙏10 CÔNG ĐỨC PHÓNG SANH🙏🙏🙏

🔴1. Không có nạn đao binh, tránh được tai họa chiến tranh tàn sát.

🔴2. Sống lâu, mạnh khỏe, ít bệnh.

🔴3. Tránh được thiên tai, dịch họa, không gặp các tai nạn.

🔴4. Con cháu đông đúc, đời đời hưng thạnh nối dõi không ngừng.

🔴5. Chỗ mong cầu được toại nguyện.

🔴 6. Công việc làm ăn phát triển hưng thạnh, gặp nhiều thuận lợi.

🔴7. Hợp lòng trời, thuận tánh Phật, loài vật cảm ơn, chư Phật hoan hỷ.

🔴8. Giải trừ oán hận, các đều ác tiêu diệt, không có lo buồn sầu não.

🔴9. Vui hưởng an lành, quanh năm đều được an ổn.

🔴 10. Tái sanh về cõi trời hưởng phước vô cùng, nếu có tu Tịnh Độ thì được vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc

🙏🙏🙏ĐỨC PHẬT DẠY🙏🙏🙏

🔴Kinh Lăng Nghiêm :

..Người ăn thịt dê, dê chết làm người, người chết làm dê, như vậy cho đến mười loại chúng sanh, chết sống sống chết, ăn nuốt lẫn nhau, ác nghiệp lan tràn cùng tột đời vị lai,…

🔴Kinh Lăng Nghiêm :
Người ăn thịt và người giết thịt đồng tội. (Nghĩa là người bỏ tiền ra mua thịt cá về ăn tội cũng ngang bằng người đánh, bắt, giết thịt cá để bán). Trong các nghiệp tội thì nghiệp sát rất nặng. Bởi vì đã gây tạo NHÂN GIẾT ắt phải thọ cái QUẢ GIẾT.
😭Nhân quả báo ứng rất thảm thiết, rất nặng nề. Thật là đáng sợ thay ! Chúng ta mỗi ngày từ sáng đến tối tạo ra sát nghiệp mà chẳng biết. Do vì người ăn thịt cá và người giết bán đồng cộng nghiệp ( ăn thịt cũng chính cộng nghiệp với người giết thịt ). Chúng ta ngày ngày ăn thịt thành ra ngày ngày tạo nghiệp sát. Ngày ăn 3 bữa tức là 3 bữa mắc nợ nghiệp sát😭 🙏🙏🙏A Di Đà Phật🙏 🙏 🙏

🔴Kinh Dược Sư Lưu Ly bổn nguyện công đức dạy rằng: “Cứu thả các sinh mạng được tiêu trừ bệnh tật, thoát khỏi các tai nạn.” Người phóng sinh tu phước, cứu giúp muôn loài thoát khỏi khổ ách thì bản thân không gặp các tai nạn.

🔴Trong kinh Hoa nghiêm, phẩm Phổ Hiền hạnh nguyện dạy rằng: “Chúng sinh thương yêu nhất là sinh mạng, chư Phật thương yêu nhất là chúng sinh. Cứu được thân mạng chúng sinh thì thành tựu được tâm nguyện của chư Phật.”

🔴Kinh Chánh pháp niệm có dạy: “Tạo một ngôi chùa chẳng bằng cứu một sinh mạng.”

🔴Luận Đại Trí độ dạy rằng: “Trong tất cả các tội ác, tội sát sinh là nặng nhất. Trong tất cả các công đức, không giết hại là công đức lớn nhất.”

🔴Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng: “Nếu ác nghiệp này có hình tướng thì cho đến cùng tận hư không cũng không dung chứa hết.”

🔴Kinh Phạm Võng & Kinh Đại Bát Niết Bàn dạy rằng : Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh,bình đẳng giống nhau không khác.

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video Hành vi trong tổ chức khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/hanh-vi-trong-to-chuc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *