👍 𝐓𝐨̂𝐢 Đ𝐚̃ 𝐓𝐢̀𝐦 Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 Đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐂𝐮̉𝐚 𝐌𝐢̀𝐧𝐡

👍 𝐓𝐨̂𝐢 Đ𝐚̃ 𝐓𝐢̀𝐦 Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 Đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐂𝐮̉𝐚 𝐌𝐢̀𝐧𝐡


3 , nan , #𝐓𝐨𝐢 #Đ𝐚 #𝐓𝐢𝐦 #Đ𝐮𝐨𝐜 #𝐓𝐡𝐢𝐞𝐧 #Đ𝐢𝐧𝐡 #𝐂𝐮𝐚 #𝐌𝐢𝐧𝐡
Xem thêm Video: Thiết kế tấm bản đồ cuộc đời tại đây:
👇👇👇

👆👆👆

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video Đạo đức kinh doanh khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/dao-duc-kinh-doanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *