០៤. មេរៀន ព្រះធម្មវិបស្សនា (ព្រះធម្មវិបស្សនា សំ ប៊ុនធឿន)

០៤. មេរៀន ព្រះធម្មវិបស្សនា (ព្រះធម្មវិបស្សនា សំ ប៊ុនធឿន)


, , #០៤ #មរន #ពរធមមវបសសន #ពរធមមវបសសន #ស #បនធន
សូមនមស្ការព្រះថេរានុថេរៈដោយក្ដីគោរព និង ចម្រើនពរដល់ពុទ្ធបរិស័ទ ប្រុស ស្រី ទាំងទីជិតទីឆ្ងាយជាទី …

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video kinh doanh online khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/kinh-doanh-online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *