ឆន ម៉ៅមេត្តា – រឿង វនវាសីតិស្សៈ សាមណេរ ( ព្រះវនវាសីតិស្សត្ថេរ ) Chhan maometta The Dhamma talk

ឆន ម៉ៅមេត្តា – រឿង វនវាសីតិស្សៈ សាមណេរ ( ព្រះវនវាសីតិស្សត្ថេរ ) Chhan maometta The Dhamma talk


2559 , 4.84 , #ឆន #មមតត #រង #វនវសតសស #សមណរ #ពរវនវសតសសតថរ #Chhan #maometta #Dhamma #talk
#ឆនម៉ៅមេត្តា#chhanmaometta#ទូរទស្សន៍មេត្តា
ឆន ម៉ៅមេត្តា – រឿង វនវាសីតិស្សៈ សាមណេរ ( ព្រះវនវាសីតិស្សត្ថេរ ) Chhan maometta The Dhamma talk
នេះគឺជា Youtube channel ផ្លូវការរបស់ព្រះគ្រូចុល្លនាគវិជ្ជា មេត្តារក្ខិតោ ឆន ម៉ៅមេត្តា តែមួយគត់ ដែលបានបង្ហោះរាល់វីដេអូ Original របស់ព្រះអង្គគ្រូ។ ពុទ្ធបរិស័ទ អាចសិក្សា និងស្តាប់ រាល់ការបង្រៀន ព្រមទាំងវីដេអូ ច្រើនទៀតដែលព្រះអង្គគ្រូ បានសម្តែង។សូមពុទ្ធបរិស័ទ ទាំងអស់អនុមោទនា ស្តាប់ការសម្តែងព្រះធម៌ របស់ព្រះអង្គគ្រូ ចុល្លនាគវិជ្ជា មេត្តារក្ខិតោ ឆន ម៉ៅមេត្តា ដោយសេចក្តី ជ្រះថ្លា គ្រប់ៗគ្នា​។ សូមអនុមោទនា​ បុណ្យកុសល!!! This is the official YouTube channel of the Buddhist monk, Chhan maometta, who has posted all his original videos. Buddhists can study and listen to all the teachings and videos that the teacher has performed.All Buddhists will listen to the Dharma performance of the Dharma Master of Vocational Training of the Buddhist Ven.Chhan maometta, in all honesty. Thanks !!!
—————————————————————————————
មើលវីដេអូជាច្រើនទៀត តាមរយះ YouTube Video |Learn More On my YouTube Channel:Visit:

—————————————————————————————
***ទាក់ទងខ្ញុំតាមរយះ៖
១.Youtube channel :

២. FB page:

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video cấu trúc dữ liệu khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/cau-truc-du-lieu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *