គណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុ

គណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុ


109 , 5.00 , #គណនយយនងហរញញវតថ
តើធ្វើម៉េចទើបអាចក្លាយជាគណនេយ្យករនិងហិរញ្ញវត្ថុបាន? ត្រូវចេះជំនាញអ្វីខ្លះ? សិក្សានៅទីណា? សូមប្រិយមិត្តទស្សនាការចែករំលែកបទពិសោធពីសំណាក់ អ្នកនាង ឆាត់ រតនា​ ប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រុមហ៊ុនឡូធើស ប្រតឃែសធីងសឺវីស នាថ្ងៃសុក្រ ទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ តាមរយៈfacebook page របស់វិទ្យុផ្កាឈូក Lotus FM 100.5 #វិថីនៅកាន់ក្តីសម្រេច #វិទ្យុផ្កាឈូក #LotusRadio #The way to success

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video Đạo đức kinh doanh khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/dao-duc-kinh-doanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *