“ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၸိုင်ႈတႆး ငၢႆးမိူၼ်မွၵ်ႇမွင်းၾူၼ်”

“ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၸိုင်ႈတႆး ငၢႆးမိူၼ်မွၵ်ႇမွင်းၾူၼ်”


, , #ပပၺၺၸငတ #ငမၼမၵမငၾၼ
Shan State Education Audio Feature “ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၸိုင်ႈတႆး ငၢႆးမိူၼ်မွၵ်ႇမွင်းၾူၼ်” #ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ …

Nguồn: https://daotaobanhang.edu.vn/

Xem thêm các Video Quản trị chiến lược khác tại: https://daotaobanhang.edu.vn/quan-tri-chien-luoc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.