Hợp đồng được thực hiện trên cơ sở kết quả khả quan của Dịch vụ thu hộ BHXH - BHYT – BHTN cho cơ quan hành chính sự nghiệp được BHXH và BIDV phối hợp triển khai từ năm 2012.

Với Hợp tác này, hệ thống BHXH mở tài khoản "Tiền gửi thu BHXH" tại các chi nhánh BIDV để triển khai thu BHXH - BHYT - BHTN cho các doanh nghiệp mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại hệ thống BIDV.

Trước mắt, hai ngành sẽ triển khai tại các địa bàn BIDV có chi nhánh hoạt động trên 31 tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên  - Huế trở ra Bắc. Sau 6 tháng, hai ngành sẽ tiến hành đánh giá kết quả thực hiện và xem xét triển khai mở rộng.

Hợp tác trên sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các Doanh nghiệp tham gia đóng BHXH - BHYT – BHTN; tiết kiệm chi phí chuyển tiền. Về phía BHXH, hợp tác góp phần tăng cường biện pháp quản lý thu, thu hồi nợ BHXH - BHYT – BHTN từ các doanh nghiệp, tăng cường hiệu quả sử dụng vốn, tập trung các nguồn quỹ bảo hiểm một cách nhanh nhất, đáp ứng nhu cầu chi, phát triển Quỹ BHXH an toàn hiệu quả.

BIDV cũng cam kết cung cấp các điều kiện về nhân lực và công nghệ một cách tốt nhất, đảm bảo an toàn, thuận tiện, tác nghiệp đồng bộ trên toàn hệ thống.

Việc triển khai hợp tác thu, thu nợ BHXH - BHYT – BHTN lần này cũng được đánh giá là một bước tiến quan trọng trong chương trình hợp tác giữa ngành Bảo hiểm xã hội với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.